Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT År 4

Skapad 2018-08-14 13:48 i Vaksalaskolan Uppsala
En övergripande planering med mål och matris med under höstterminen i år 4
Grundskola 4 Matematik
Matematik år 4

Innehåll

Syfte och mål

Efter det här arbetsområdet ska du kunna:

  • läsa, skriva och hantera tal i talområdet 0 - 10 000
  • vara säker på positionssystemet
  • klockan; analog och digital
  • läsa av och hantera information ur tabeller och diagram
  • göra skriftliga beräkningar i alla fyra räknesätten
  • använda strategier för huvudräkning
  • lösa enkla problem samt kunna presentera din lösning på ett tydligt sätt  
  • föra resonemang och använda matematiska begrepp

Arbetsgång

Moment:

 

Förmågor som tränas

Kunskapskrav

Eleven tränar på att:

Gemensamt prat om matematik

Lyssna

samtala

-lyssna och ställa frågor

Räkna i matematikboken

 

- göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter

Lösa problem i grupp

Samtala

Ställa frågor

-lösa enkla problem i elevnära situationer

-välja och använda matematiska metoder

-välja och använda lämpligt räknesätt

 

Rätta läxan tillsammans med kompis

 Kritiskt granska

 

-föra och följa matematiska resonemang

Matriser

Ma
Matematik HT År 4

?
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
...
Du kan lyssna aktivt och och ställa frågor som leder ett samtal framåt
...
Du kan göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter
...
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer
...
Du kan välja och använda matematiska metoder
välja och använda lämpligt räknesätt
Du kan redogöra för och samtala om de tillvägagångssätt du använt
Du kan föra och följa matematiska resonemang och då använder du rätt ord och begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: