👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Engelska åk 4-5-6 VT 2019

Skapad 2018-08-14 13:49 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola F
Vi träder in i den engelska litteraturens värld. Med hjälp av film och ljudböcker lär vi oss om Storbritannien och Irland.

Innehåll

LPP – Lokal Pedagogisk Planering vt. 2019

 

Engelska

 

åk 4-5-6

 

 

 

Syfte 

 

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

 

Ur det centrala innehållet

 

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • Sånger, sagor och dikter.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

 Vad vi skall lära oss

 

 Vi kommer att jobba med följande innehåll:

 

- Grammatik, varje vecka 40 min går vi igenom en del av engelsk grammatik med fokus på böjning av verb

 

- Repetition av grundläggande kunskaper i form av ordförråd & frasförråd genom olika lekar och uppdrag

 

- Söka kunskap om olika engelskspråkiga länder genom film, musik och ur skönlitterära böcker

 

- Se film, lyssna på ljudböcker och skriva recension om klassiker från Storbritannien & Irland

 

- Framföra recensioner muntligt för sina klasskamrater.

 

 

 

Arbetssätt och bedömning

 

 

Vi utgår från olika filmer och böcker med ursprung i olika engelskspråkiga länder, såsom "Peter Rabbit" av Beatrix Potter/England.

 

Vi arbetar med bokrecensioner och skriver på engelska för hand.

 

Vi har enskilda grammatiklektioner där vi tränar grammatik med olika lekar och spel.

 

 

Vi bedömer muntliga presentationer, skriftliga prestationer och annan aktivitet under lektionerna.