Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, tema Deckare åk 8, HT 2018

Skapad 2018-08-14 13:52 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Deckare
Grundskola 7 – 9 Svenska
Martin Beck, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Kurt Wallander, Miss Marple...listan kan göras lång över kända karaktärer inom deckargenren. Men vad är typiskt för genren? Hur uppkom den? Vad innehåller en deckare, mer än ond bråd död?

Innehåll

 

 

Introduktion

 

Du kommer få kunskaper om hur deckargenren uppkom och vad som kännetecknar genren. Vi kommer titta på olika filmklipp, läsa utdrag från böcker, läsa en deckarnovell och specificera de olika undergrupper som finns inom deckargenren.

Du kommer även få läsa en ungdomsdeckare för att få uppleva genren, analysera bokens innehåll genom reflektionsfrågor.

Du ska dessutom få skriva en egen deckare. Viktigt är att du planerar ditt skrivande och arbetar med din text så den följer berättarkurvan  och innehåller det som är typiskt för genren. Som inspiration kommer du få se en film inom genren.

Vi inleder projektet under vecka 34 och avslutar fredag vecka 46 då din slutgiltiga deckare ska lämnas in. Boken ska vara utläst fredag v.43.

 

Innehåll

·       Du kommer få lära dig vad som kännetecknar deckare, de olika undergrupper som finns inom genren, hur och när deckargenren uppkom. Dessutom kommer du få kunskap om kända deckarförfattare och de karaktärer som de skapat.

      Du får här möjlighet att stifta bekantskap med en litteraturgenre genom att läsa olika utdrag och en skönlitterär bok, Prinsessan och mördaren.

      Då du kommer att skriva en egen deckare får du utveckla förmågan att skriva olika typer av text och då även anpassa språket efter syfte och mottagare. Du får även arbeta med läsförståelse då du läser de olika textutdragen och Prinsessan och mördaren.

Under vecka 43 lämnar du in ett första utkast av din deckare. Detta utkast kommer lämnas till en klasskamrat, som får ge respons på det du skrivit. Du kommer själv ge respons på någon annans text. Därefter bearbetar du din text utifrån responsen som du fått och lämnar in en slutgiltig version i vecka 46.

·      

Arbetssätt

·        Du kommer skriva din deckare enskilt på din iPad, men vi kommer även göra olika övningar i par/mindre grupper. De flesta lektioner inleds med en lärarledd genomgång. Prinsessan och mördaren finns som ljudbok och vi kommer även att lyssna på vissa delar i skolan.

·       Vi kommer läsa olika textudrag och se på olika filmklipp som exempel. Du kommer läsa deckaren Prinsessan och mördaren av Magnus Nordin. Vi tittar även på en deckare som långfilm för att diskutera berättarkurvan och som inspiration. Vi kommer använda vårt digitala läromedel "Digilär" men också annat material.

 

·      Bedömning

·        Du ska skriva en deckare, där du visar att du känner till berättarkurvan och de bitar som en deckare skall innehålla. Du skall även visa att du kan anpassa språket efter texttypen och följa språkliga regler.

Du ska läsa deckaren Prinsessan och mördaren av Magnus Nordin. Du kommer få analysera bokens innehåll genom reflektionsfrågor. Frågorna består av tre delar som lämnas in vid tre olika tillfällen. Dessa datum kommer presenteras senare.

Du kommer även få läsa högt ur boken för din lärare, då vi kommer att bedöma ditt läsflyt.

Den slutgiltiga versionen av din deckare skall lämnas in fredag v. 46.

Prinsessan och mördaren skall vara utläst fredag v.43.

 

 

 

Bedömningsmatriser

 Se nedan.

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv
Svenska, matris tema deckare åk 8, HT 2018

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsförmåga
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Tolka, analysera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skrivande
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Innehåll berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Bearbeta utifrån respons
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: