👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska HT18

Skapad 2018-08-14 13:56 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Detta är en terminsplanering i svensk ämnet. Den kommer bland annat innehålla muntligt framträdande, läsförståelse, stavning och grammatik samt olika texttyper.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Den här terminen kommer vi starta upp med muntligt framträdande, där fokus ligger på argumentationer. Vi kommer efter att arbeta med "Den magiska dörren" (berättande text). När det gäller grammatik kommer vi lägga fokus på stavning, vilket vi arbetar med löpande, det gör vi även med läsförståelsen.

Innehåll

Det här kommer vi att arbeta med under terminen:

Muntligt framträdande.

Vi kommer att utgå från UR:s programserie "Tungan rätt i mun" där kommer du få lära dig att bli en bättre talare på tre veckor. Du kommer att arbeta med ditt kroppsspråk, rösten, våga misslyckas avslutningsvis ska du argumentera för eller mot olika saker som är elevnära, exempel läxor, telefoner, sommarlov, fritidsaktiviteter mm. 

Vi kommer bedöma din delaktighet under övningarna samt din argumentation för ett specifikt ämne. 

Skriva berättande text "Den magiska dörren" 

Här fortsätter vi arbetet med berättande texter som vi startade upp med vt åk 4. Här övar du bland annat på olika beskrivningar, den röda tråden, tydligheten, skapa passande bilder till berättelsen, meningsbyggnad, stavningen och kamratrespons.

Här bedömer vi din slutliga text samt ditt engagemang i kamratbedömningen. 

Stavningsregler 

Inom detta arbete tränar du på stavningsregler när det gäller ord med J-ljud, Tj-ljud, Sj-ljud, Å-ljud och Ng-ljud. Vi utgår från "Dags". 

Detta är ett arbetsområde där du övar. Stavning, skiljetecken och meningsbyggnad bedömer vi kontinuerligt i alla dina texter.

Manusskrivande och filmtrailers 

Tillsammans med Berättarministeriet kommer vi genomföra ett filmtrailersprojekt. Manus till filmen kommer du tillsammans med en mindre elevgrupp få skriva här i skolan. När det är färdigt och bearbetat kommer vi gå till Berättarministeriet vid två heldagar. Där kommer ni få skapa era trailers med stopmotion teknik. I era grupper kommer ni också få öva på muntligt framförande och på att presentera era trailers för oss andra i publiken. 

Läsläxa och bokdiskussioner

Förutom detta så kommer vi att ha läs läxa ur boken "Varjar nosar och jagar". Här kommer du att få skriva läs logg och samtala om det lästa med en skolkamrat under bokpromenaderna. 

V.34 sid. 7-30

V.35 sid. 31-54

V.36 sid 55-83

V.37 sid 84-106

V.38 sid. 107-138

V.39 sid. 139-160

V.40 sid. 161-189

Här kommer vi bedöma din läsförståelse, ditt läs flyt samt din förmåga att skriva en återberättande text, vilket du gör i din läs logg.  Vi bedömer även ditt engagemang i de gemensamma boksamtalen. 

Efter vecka 40 kommer du bli indelad i en mindre läsgrupp. Där du tillsammans med några klasskamrater kommer bli tilldelad en för er anpassad bok som ni själva ska ta ansvar för och göra en länsplanering för. Ni kommer få läsa hemma som läsläxa och här i skolan kommer ni få genomföra bok diskussioner och skriva sammanfattningar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska år 4-6

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.