Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matspjälkning och ämnen i maten

Skapad 2018-08-14 13:58 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
Vilka ämnen finns i maten? Hur bryts de ner?

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev

Efter avslutat område är målet att du vet mer om

Fotosyntes och cellandning

 • Hur man kan beskriva vad som sker vid fotosyntesen och cellandningen.
 • Sambandet mellan fotosyntesen och cellandningen.

Föda

 • Vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen.
 • Redogöra för hur din hälsa påverkas av kosten.

Kolhydrater

 • Vad kroppen behöver kolhydrater till.
 • Hur kolhydrater är uppbyggda.
 • Ge exempel på några enkla och några sammansatta sockerarter.
 • Förklara skillnaden mellan snabba och långsamma kolhydrater.
 • Redogöra för vad diabetes är, hur det kan förebyggas och behandlas.
 • Ge exempel på sötningsmedel och dess effekter.

Fetter

 • Redogöra för vilken funktion fett har i kroppen.
 • Hur ett fett är uppbyggt.
 • Skillnaden mellan mättat, omättat och fleromättat fett.
 • Vad härdning och emulgeringsmedel innebär.

Proteiner 

 • Redogöra för vilka funktioner proteiner har i kroppen.
 • Förklara hur ett protein är uppbyggt.
 • Redogöra för vilka födoämnen som innehåller protein.

Vitaminer och mineralämnen 

 • Redogöra för några vitaminer, i vilka livsmedel de finns och vilken funktion de har i kroppen.
 • Redogöra för några mineralämnen, i vilka livsmedel de finns och vilken funktion de har i kroppen.

Matspjälkning 

 • Redogöra för vilka organ som finns i matspjälkningskanalen.
 • Beskriva hur födan bryts ner under matspjälkningen.

Arbetsformer

Du kommer att få utveckla dina förmågor genom

 • genomgångar
 • diskussioner 
 • laborationer (planering, genomförande, utvärdering)
 • filmer
 • egna uppgifter, t ex instuderingsfrågor

Bedömning

Dina kunskaper inom området kommer att bedömas genom

 • diskussioner 
  • skilja fakta från värderingar, formulera ställningstaganden och beskriva tänkbara konsekvenser
  • förklara naturvetenskapliga begrepp och modeller
 • laborationer
 • inlämningsuppgifter
 • läxförhör
 • prov

 

Uppgifter

 • Lektion Fotosyntes/Cellandning

 • Sammanfattning matspjälkningen

 • Lektion triglycerider (fetter)

 • Lektion ämnen i maten

 • Repetitionsuppgift Föda och matspjälkning

 • Laboration 1 Bjud din jäst på mat

 • Laboration 3 Amylas i saliven

 • Laboration 5 Katalas i lever (laborationsprov)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: