Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ingenjörsvetenskap/bygg och konstruktion

Skapad 2018-08-14 14:25 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Mål Arbeta oss igenom alfabetet. En ny bokstav presenteras varje vecka. Med hjälp av den söker vi länder som börjar på den bokstaven och bygger upp en karta. Alla skapar flaggor tillsammans på väggen. Flagga för flagga sätter vi på plats med olika skapande tekniker när landet dyker upp med en bokstav. Alla barnen ska få vara med och skrapa fram länder på en världskarta vi köpt. Alla barn ska få vara med att bygga upp sin kunskapsvägg, vecka för vecka. Vi sätter upp varje ny bokstav. Vi sätter upp landet, flaggan, klocka med tid mm och bygger upp världen på samma vägg. Lära sig Majas alfabetssång. Alla barn ska dessutom få plocka geometriska former under samlingen. Matematisk övning. Under HT-16 och VT-17 jobbar vi oss igenom alfabetet och hela världen. Vi kommer att ta reda på olika tidszoner och vad klockan är i olika länder, vi kommer ha åtta olika klockor på väggen med olika tider. Genom en glassbild kommer vi att ta reda på hur mycket glassar man får i olika länder, ett enkelt sätt att förstå valuta. Vi kommer att lyssna på hur språket låter i olika länder.
Förskola
Detta tema handlar om bygg och konstruktion. Syftet med vårt tema är att öka barnens kunskaper om byggnader och veta vad de olika byggnadskonsterna heter och var de finns i världen. Syftet är också att öka barnens förståelse för hur en byggnad är konstruerad med hållfasthet, material och funktion. Vi kommer att utgå och undersöka samt visualisera de frågor som vi tillsammans kommer framtill under våra samlingsstunder.

Innehåll

Kartläggning av barngrupp

Vi har en barngrupp med arton barn, mellan 1-6 år.

I samtal med barnen har vi kommit fram till att de vill veta mera om bygg och konstruktion. En fortsättning från vårt tidigare projekt SEMLA bygger vi vidare på barnens intresse och erfarenheter. Detta kommer att dokumenteras kontinuerligt på avdelningen och i Unikum.

Barnen är väldigt intresserade av att söka och titta på information med hjälp av digitala verktyg.

Arbetssätt

Arbeta oss igenom alfabetet. En ny bokstav presenteras varje vecka. Med hjälp av den söker vi byggnader, dammar, flygplatser, linbanor, skyskrapor och broar som börjar på bokstaven. Vi kommer att tillsammans med barnen bygga upp alfabetet och vecka för vecka sätta upp bilder på vår dokumentationsvägg. Varje vecka kommer vi att titta på olika program från UR till exempel "Från A till Ö", "Mattelandet", "Bokstavslandet" och program om byggkonst.

Vi kommer att jobba med ingenjörsvetenskap som innebär att konstruera eller utveckla byggnader, maskiner, apparater, produktionsprocesser, eller tekniker för att konstruera eller driva desamma med deras design. Det kan också vara att förutsäga deras beteende under särskilda förutsättningar med avseende på tänkt syfte, driftsekonomi och säkerhet för liv och egendom.

Alla barn ska dessutom få plocka geometriska former under samlingen. Matematisk övning. Vi kommer tillsammans under samlingen konstruera  veckans byggnad med olika material.

Vi kommer att jobba efter ett arbetssätt som heter SEMLA= Socio Emotionellt Materiellt Lärande. En pedagogisk praktik som byggger på multimodala teoribildningar. Hur kan man lösa utmaningar och gestalta samt realisera sina idéer genom att föreställa sig och skapa med hjälp av olika material. Hur kan man dokumentera, kommunicera och samarbeta för att synliggöra sina tankar, pröva sina idéer oxh genomföra planer. Vi har en gemensam frågeställning som är utmanande och hållbar över tid som inte går att hitta omedelbara och slitgiltliga lösningar på. 

Vi avslutar temat med en reflektionsvecka tillsammans med barnen och en familjeutflykt till ett passande museum. 

Mål

 • Utvecklar sin förståelse för bygg och konstruktion, ingenjörsvetenskap.
 • Utvecklar sitt intresse för bokstäver och skriftspråket, språk.
 • Få grundläggande kunskaper i olika former, matematik, byggkonstruktioner.
 • Barnen ska få använda många sinnen, känslor och hands on-material i lärandet.
 • Att varje barn känner delaktighet i en demokratisk avdelning, barns inflytande.
 • Känna lust till att utforska och bygga upp omvärlden.
 • Lära känna igen olika byggnader vad de heter.
 • Att alla får möjlighet att titta tillbaka på årets kunskaper tillsammans under reflektionsveckan för att vi ska kunna veta vad de vill lära sig mer om.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: