Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och dess egenskaper

Skapad 2018-08-14 14:26 i Hertingsskolan Falkenberg
I no-området: Material och ämnen i vår omgivning, kommer vi att titta på materials egenskaper och hur de kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi använder och kommer i kontakt med olika material varje dag. I det här arbetsområdet kommer vi titta närmare på vad materialen har för egenskaper.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

I No-området: Material och dess egenskaper kommer vi att titta på materials egenskaper och hur de kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vi kommer även titta på hur de olika materialen kan källsorteras.

 

Mål

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

 

 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, ställa hypoteser - vad tror du ska hända, undersöka med experiement, dra slutsatser, dokumentera och titta på filmer.

Bedömning

Vi bedömmer din förmåga att:

- beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan källsorteras.

- beskriva olika materials egenskaper.

- redogöra för olika materials användningsområden.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: