Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk 4

Skapad 2018-08-14 14:38 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Hur är talsystemet uppbyggt? Vad berättar talen för oss? Hur ska vi förstå talen? Det är bara en del av de spännande frågorna vi kommer att jobba med i början av åk 4.

Innehåll

. Namn på arbetsområde eller tema

TALUPPFATTNING. Vi kommer i detta arbetsområde att:

Få en förståelse för vårt positionssystem och äldre, samt andra kulturers symboler och sätt att arbeta med tal. Läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000 Se fördelen med vårt sätt att använda tiobas, vårt positionssystem, platsvärden, begreppet siffra, tal och position. Förstå tallinjens användningsområde, före, efter, udda, jämt, större än, mindre än Förstå tallinjens konsruktion med lika avstånd mellan skalstreck. Att göra hopp på tallinjen, tex 2-hopp, 5-hopp, 10-hopp och 100-hopp. Kunna skriva tal från muntligt och från bild av pengar, centimoklossar eller andra symboler såsom Egyptiernas fårlockar etc från ca 3000 f Kr.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

4. Arbetssätt

TALUPPFATTNING Titta/rita: Titta på färdigskapad tallinjer. Prata om uppbyggnaden, rita tallinjer, skapa nakna tallinjer. Kinestetiskt: Göra hopp tex 2-hopp där vi hoppar på en fot och varje jämt tal jämnfootahopp, elller tio-hopp på ett ben och var tionde jämfota. Sammar variant med klappövning. Spel: Skapa tal mha talkort. Läs tal, jämför tals storlek.

Luckor på tallinje ska fyllas i. Själv och i par och i grupp och i helklass. Udda jämna tal. Klappa, lägga med pengar och stenar, skriva och motivera. Talsorter: Positionerna läggs med pengar, klossar, ritas och skrivs.

5. Bedömning

TALUPPFATTNING Redovisa praktiskt med pengar eller centimoklossar talens storlek och inbördes rellationer. Rita bilder av tal. Arbeta med nakna tallinjer och tallinjer med skalstreck. Skriv tal med siddrornutifrån bild eller sgda ord. Säg positioner med ord. Visa på kunskaper om att kunna använda och visa udda, jämt och visa på tasorterna.

 

Matriser

Ma
Matematik 4-6

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

  Kunskapskrav för betyget E i årskurs 6
 
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 
Eleven kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

  Kunskapskrav för betyget E i årskurs 6

Föra och följa matematiska resonemang

  Kunskapskrav för betyget E i årskurs 6
 
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: