Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO

Skapad 2018-08-14 15:11 i Vittinge skola F-3 Heby
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Här bor vi, vårt samhälle och världen är de ämnen vi kommer att arbeta med i åk. 2.

Innehåll

Vi kommer jobba med olika områden inom samhällsorienterade ämnen.

Vi kommer bland annat att jobba med området:

Här bor vi.

* Hur ser det ut i Sverige?

* Varför bor människor där de bor?

* Varför flyttar människor?

* Hur är vädret i Sverige?

 

Vi kommer också att kika på:

Vårt samhälle

* Vem bestämmer i samhället?

* Vad händer med våra sopor?

* Vad jobbar folk med?

 

Dessutom ska vi läsa om:

Världen

* Barn i världen

*Vilket land?

*Alla lika

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer diskutera utifrån bilder och texter samt själva söka svar och ställa frågor inom områdena i föregående avsnitt. Till hjälp använder vi oss av läromedlet; Boken om SO 1-3. 

  

Du kommer att få:

- se på filmer

- samtala, diskutera och resonera

- analysera och reflektera

- rita, skriva och läsa

 

Hur sker bedömningen?

Bedömning av elevens kunskaper sker fortlöpande under arbetets gång i t.ex. diskussioner, elevens reflektioner samt elevens texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: