Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VALET SO åk4-6: Snart är det val. Vem ska välja? Vad ska vi välja? V 34 - 38

Skapad 2018-08-14 15:50 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
På tv och radio har dom pratat mycket om att det snart är val. Har du hört det? Varje dag pratar dom på nyheterna om att det är nya personer som kanske ska bestämma i Sverige när alla vuxna har valt. Tillsammans ska vi ta reda på vad det är som alla vuxna i Sverige ska välja.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

Syfte med undervisningen är att du ska veta att man som medborgare i Sverige får rösta på vem som ska bestämma i landet.

2. Förmågor att utveckla:


3. Centralt innehåll att studera

Vilka kunskaper enligt Lgr11 ska eleverna arbeta med och utforska?

 

Kopplingar till läroplanen

  • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
    GrSär lgr11
  • Syfte
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
    SO

Matriser

SO
Delmåls- och aktivtetsmatris

Förmåga 1 reflektera
Delmål som visar progressionen i förmågan (kopplat till centralt innehåll) inom ramen för arbetsområdet. Aktiviteter som visar vad vi ska göra för att utveckla förmågorna och vilket material ska stödja detta?
Förmåga 2
Delmål som visar progressionen i förmågan (kopplat till centralt innehåll) inom ramen för arbetsområdet. Aktiviteter som visar vad vi ska göra för att utveckla förmågorna och vilket material ska stödja detta?
Delmål 1 med aktiviteter
Du ska veta hur man får reda på vad som händer i Sverige och i världen. Tillsammans tittar vi på Lilla aktuellt, vi tittar på olika tidningar som finns på nätet och som tidning. Vi reflekterar om nyheterna vad är viktigt, vilka handlar det om. Du får berätta en egen nyhet som om du var på Lilla Aktuellt. Du skriver en egen nyhet i din So-bok.
Delmål 2 med aktivteter
Du ska veta vad begreppet val och att välja betyder. Tillsammans pratar vi om att göra val och om att välja. Vi reflekterar om det är bra att få välja själv ibland. Får man alltid välja själv eller är det någon annan som bestämmer. Du skriver och ritar i din So-bok vad du vill välja.
Delmål 3 med aktivteter
Du ska veta att man i Sverige och i andra länder får alla vuxna som bor i landet vara med att välja om vem som ska bestämma. Tillsammans reflekterar vi om det är bra om alla får vara med och bestämma.
Delmål 4 med aktiviteter
Du ska veta att när många är med och väljer så kallas det för att rösta. Jag visar en film Vem bestämmer från UR där människor som visar hur det går till när människor röstar. Tillsammans ska vi rösta om olika saker till exempel vilken film vi ska se, vilken bok vi ska läsa. Vi ska pröva olika sätt att rösta som att räcka upp handen, skriva på en lapp och räkna röster. Vi reflekterar över varför människor röstar. Du skriver och ritar i din bok om hur människor röstar.
Delmål 5 med aktiviteter
Du ska veta att det finns flera olika partier som man kan rösta på. Jag visar en film Vem bestämmer från UR som förklarar vad partier gör och vad dom vill. Tillsammans med en kompis ska du skapa ett parti. Ni ska tänka på vad som ni tycker är viktigt. Ni gör en plansch där ni ritar och skriver om er idé. Till sist röstar vi i klassen på den idé vi tycker är bäst. Vi reflekterar över om arbetet om val och att rösta har varit bra. Du skriver och ritar i din bok om vad du tycker.

SO
Kunskapskravsmatris

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav
Kunskapskrav
Kunskapskrav

SO
Kunskapskrav SO år 6

Att leva tillsammans

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan ge exempel på **enstaka** elevnära normer och regler och **bidrar** till resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för **enkla** resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för **välutvecklade** resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan också **medverka** i att beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också på ett **delvis fungerande** sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också på ett **väl fungerande** sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna
Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att **bidra** till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett **delvis fungerande** sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.
Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett **väl fungerande** sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.

Att leva i Sverige

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan **medverka** i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och **bidrar** till resonemang om hur de kan användas.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **enkla** resonemang om hur de kan användas.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **välutvecklade** resonemang om hur de kan användas.

Att leva i världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion **bidrar** eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på någon likhet och olikhet.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för eleven **enkla** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för eleven **välutvecklade** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven **bidra** till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge **enkla** och **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

Att undersöka verkligheten

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och **bidrar** till resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för **enkla** resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för **välutvecklade** resonemang om forntiden.
Eleven kan **medverka** i att hämta information om samhället från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
Eleven kan använda kartor och andra källor på ett **delvis fungerande** sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan använda kartor och andra källor på ett **väl fungerande** sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven **medverkar** också i att genomföra enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap.
Eleven genomför också enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven genomför också enkla fältstudier i natur-och kulturlandskap på ett **väl fungerande** sätt.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: