Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's talk family & Let's talk incredible

Skapad 2018-08-14 16:00 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Vi kommer att arbeta med avsnittet Let's talk Family i Happy år 8. Arbetet bygger på olika texter och övningar som kommer att bearbetas muntligt och skriftligt. De förmågor som bedöms är: läsa, höra och skriva (produktion och interaktion).
Grundskola 8 Engelska
We are going to work with the topics family and the incredible/magic in Happy 8. You will will practice reading, listening, writing and speaking and you will be evaluated in these four skills.

Innehåll

Arbetssätt, undervisning och 

Textstudier som handlar om familj och otroliga/övernaturliga händelser. Vi övar på delar ur grammatiken, främst adjektiv och att ställa frågor. 

Du kommer att läsa olika texter i avsnittet Let's talk Family och Let's talk incredible i Happy år 8 och arbeta med tillhörande övningar i övningsboken. 

Visa vad du lärt dig

Du blir bedömd på höra, läsa, tala/samtala och skriva.

Tidsram:

v. 34 - 43

Bedömning

Kunskapskraven i engelska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: