Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA/ SV- år 4

Skapad 2018-08-14 18:39 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta i boken simsalabim. Den har en arbetsbok som du kommer att arbeta i men även en digital del som du kommer att arbeta både i skolan och hemma i. Vi kommer även att ha bokcirklar där vi diskuterar och läser och skriver om olika böcker

Innehåll

Böcker som vi läser i våra bokcirklar.

1 Vikingatema;,Drakskeppet, Halvdan viking-den hemliga bägaren, Tora och åskan, Tors hammare, Nordiska gudar Lokes hämd, Hur du tränar din drake, Sagan om Turid.

 2. Sagor av HC Andersen och Bröderna Grimm sagor - 

3.Vänskapsböcker; Bästisboken, kompisboken , Finnes Agnes sökes bästa kompis, Kompishjärtat, Apstjärnan

4. Andra länder ; Den osynliga flickan, Akimbo och krokodilmannen, Akimbo och elefanterna och Akimbo och ormarna osv, Den långa resan till Amerika, Kensukes rike, En ö i havet, Misss Perregrines hem för bessynerliga barn.

5. Åventyr; Månskensdraken, Petrinideckarna, Trolldom i gamla stan, Silverskatten, Tam drakriddaren.

 

Vad vi ska lära oss:

LÄSA;  Du kommer att få läsa ett urval av olika böcker och texter.  

Du kommer att få lyssna till och läsa  om muntligt berättande. Vi kommer att prata om berättelsens budskap.

Du kommer att läsa faktatexter och instruktioner.

SKRIVA; Du kommer att få träna på berättelsens 5 olika delar och skrivprocessens 7 olika delar. Du kommer att få skriva egna berättelser. Du kommer att ge och använda dig av respons.

Du kommer att skriva dikter.

Du kommer att skriva faktatexter, berättelser, instruktioner och brev.

Du kommer att arbeta med stavningsregler, meningsbyggnad och olika ord och uttryck.

De ordklasser som vi kommer att arbeta med är substantiv, verb och adjektiv.

TALA; Du kommer att få göra presentationer och träna på att bli en bra talare och en bra lyssnare.

Du kommer att träna på att ge och följa instruktioner. 

Hur vi ska lära oss detta;

Du  kommer att arbeta parvis, i olika grupparbeten men även  i hel och halvklass. 

Du kommer att få läsa många olika slags texter, Vi kommer att läsa  både enskilt och tillsammans.

Du kommer att få arbeta med att skriva berättelser och att göra olika slags presentationer.

Du kommer att få prova på att dramatisera olika texter.

Du kommer att få återberätta, sammanfatta, förutspå, reda ut oklarheter i våra texter.

Du kommer att träna på att urskilja åsikt/fakta.

Du kommer att få reflektera över andras såväl som dina egna förmågor.

Du kommer att få ge och ta instruktioner

Du  kommer att få skriva både på ipad, dator och för hand.

Du kommer att få lyssna till andras åsikter men även träna på att framföra dina åsikter.

Du kommer att använda dig av olika informationskällor som film, uppslagsverk, internet osv.

 

Vad kommer att bedömas:

Ditt läs-flyt och din läsförståelse.

Dina berättelser.som du skrivit utifrån  en berättelsestruktur

Hur aktiv du är i ditt lärande/ att du visar att du lyssnar och själv frågar och pratar.

Håller dig till ämnet och kan återberätta i kronologisk ordning.

Dina presentationer- om du är påläst och om du pratar högt och tydligt och inte för snabbt.

 

 

Grovplanering.

Vecka 35-40 Kapitel 1 Mysterier och modiga barn
Högläsningsbok; Folke och Olar Viking och någon bok av Lena Arro (skräck )

vecka 35 Muntligt berättande 

vecka 36-37 Lässtrategier /olika författare

 

vecka 38 Grammatik/skrivprocessen

vecka 39 Berättelsens delar/ skrivprocessen

vecka 40 Skriva en egen berättelse/ Att tal inför andra

Uppgift;Skriva en berättelse och måla en passande bild till texten.Presentera den för en annan årskurs och få respons på sitt framförande och på sin text av eleverna i årskurs 3

 

 

Vecka 41-47 Kapitel 2 I sagans värld
Högläsningsbok; Edward Tulanes 

vecka 41-43

Bildserie- sagor, sagans kännetecken

 

Vecka 45

Grammatik

Vecka 46-47

Dialog, utveckla skrivandet

Uppgift; Rita en bildserie till en vald text och redovisa berättelsen för en annan fyra med stöd av din bildserie

 

 

Vecka 48-5 Kapitel 3 Bästa vän eller bara kompis
Högläsningsbok; Katitzi

v 48 -49Lässtrategi; text och tanke / Författare Lin Hallberg / Lyman Frank Baum osv

v 50-51 Grammatik-adjektiv

v 2-5 / variera inledningen av  meningar/ utveckla skrivandet

dikter

Uppgift; Skriva en valfri dikt och välja bild som passar till dikten

 

Vecka 6-13 Kapitel 4 Fläckar, prickar och ränder
Högläsningsbok; Legenden om Sally Jones
vecka 6 Lässtrategi-djupläsning och sökläsning

vad gör en berättelse levande?

vecka 9 grammatik

vecka 11-13 utveckla skrivandet -styckeindelning

texttyp-faktatext-tankekarta

Uppgift; Gör en tankekarta- skriv en faktatext om ett djur och använd dig av styckeindelning med underrubriker. Rita eller foto som passar din text på ditt djur

 

 

Vecka 14-22 Kapitel 5 Spel, sport och sånt.
Högläsningsbok; ev Cirkusflickan
vecka 14-16 lässtrategierna-alla

vecka 17- grammatik

vecka 18-22utveckla skrivandet-personbeskrivningar

Texttyp-instruktion

Uppgift 1t; Rita en fantasifigur

Skriv en personbeskrivning

Uppgift 2; Skriv en instruktion och låt en kompis läsa och förstå den/ ge respons på vad som var bra och behöver förtydligas.

 

 

Uppgifter

  • Skriva en berättelse

  • personbeskrivning

  • Heartmap

  • Rita en bildserie

  • Faktatext med tankekarta

  • Skriva en instruktion

Matriser

Sv SvA
Svenska som andra språk år 4/ Svenska år 4

Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du läser stundtals med flyt.
Du läser texter med flyt.
Du läser med mycket gott flyt.

Eleven kan använda lässtrategier; förförståelse

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du använder med stöd lässtrategien förförståelse.
Du använder lässtrategien förförståelse på ett fungerande sätt.
Du använder lässtrategien förförståelsen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan använda lässtrategier; frågor på texten

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du behöver stöd med lässtrategien frågor på texten.
Du använder lässtrategien frågor på texten på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder lässtrategien frågor på texten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan använda lässtrategier; stödord.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du använder stundtals lässtrategien stödord på ett fungerande sätt.
Du använder lässtrategien stödord på ett fungerande sätt.
Du använder lässtrategien stödord på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan använda lässtrategier; text och tanke.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du tycker det är svårt med lässtrategien text och tanke.
Du använder lässtrategien text och tanke på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder lässtrategien text och tanke på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan använda lässtrategier;sökläsning.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du använder lässtrategien sökläsning med stöd.
Du använder lässtrategien sökläsning på ett fungerande sätt.
Du använder lässtrategien sökläsning på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan använda lässtrategier; djupläsning

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du använder lässtrategien djupläsning med vuxen stöd.
Du använder lässtrategien djupläsning på ett fungerande sätt.
Du använder lässtrategien djupläsning på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan förstå texters budskap genom muntligt berättande.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du gör mycket enkla, kronologiska sammanfattningar av de muntliga berättelser och kommenterar till viss del centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du viss förståelse.
Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av de muntliga berättelser och kommenterar centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande förståelse.
Du gör väl utvecklade, kronologiska sammanfattningar av de muntliga berättelser och kommenterar centrala delar med god koppling koppling till sammanhanget visar du mycket god förståelse.

Eleven kan kommentera texters innehåll.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du kommenterar ibland texters innehåll och centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du viss förståelse .
Du kommenterar texters innehåll och centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande förståelse .
Du kommenterar texters innehåll och centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god förståelse.

Eleven kan sammanfatta texters innehåll.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du kan med stöd sammanfatta texters innehåll.
Du kan sammanfatta texters innehåll.
Du kan självständigt sammanfatta texters innehåll.

Eleven kan förstå texters budskap

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du kan med vuxen stöd tolka och föra vissa enkla och till viss del underbyggda resonemang om texters budskap.
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texters budskap.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om texters budskap.

Eleven kan berätta och beskriva vad eleven tycker och tänker om texter.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du kan beskriva någon upplevelse på ett mycket enkelt sätt.
Du kan beskriva din upplevelse på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva din upplevelse på ett välutvecklat sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll och fungerande struktur samt språklig variation.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Formulera sig och kommunocera i tal och skrift
Du kan skriva en berättande text där vissa delar har ett begripligt innehåll och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan skriva en berättande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan skriva en berättande text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.

Eleven kan skriva en dikt med tydligt innehåll och fungerande struktur.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga;
Du kan skriva dikter med visst begripligt innehåll och i huvudsak fungerande innehåll
Du kan skriva dikter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande innehåll.
Du kan skriva dikter med tydligt begripligt innehåll och väl fungerande innehåll

Eleven kan skriva en faktatext med tydligt innehåll.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga;
Du kan delvis skriva en faktatext med någrot begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva en faktatext med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva en faktatext med tydligt innehåll och med en fungerande struktur.

Eleven kan skriva en instruktion med tydligt innehåll.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga;
Du kan till viss del skriva instruktioner på ett något begripligt sätt med en huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva instruktioner på ett begripligt sätt med en huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva instruktioner på ett begripligt sätt med en huvudsak fungerande struktur.

Eleven kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet .

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Urskilja språkliga normer.
I dina texter använder du till viss del grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
I dina texter använder du oftast grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
I dina texter använder du alltid grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Eleven skriver med styckeindelningar.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Urskilja språkliga normer.
I dina texter använder du ibland grundläggande regler för styckeindelning.
I dina texter använder du grundläggande regler för styckeindelning.
I dina texter skriver använder du oftast grundläggande regler för styckeindelning.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och för då resonemang om källans användbarhet.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga;Söka information från olika källor och värdera dessa.
Du kan med vuxen stöd söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och med en vuxen föra resonemang om källan är användbar,
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och föra resonemang om källan är användbar,
Du kan självständigt söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och föra resonemang om källan är användbar,

Eleven kan sammnställa beskrivningar och använda egna formuleringar samt ämnesspecifika ord och begrepp.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga;öka information från olika källor och värdera dessa
Du kan sammanställa vissa delar av information om ett djur med mycket enkla beskrivningar och få egna formulerade meningar och med viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan sammanställa information om ett djur med enkla beskrivningar och egna formulerade meningar och med viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan sammanställa information om ett djur med välutvecklade beskrivningar och egna formulerade meningar och med god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Eleven kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar och levandegörs.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; öka information från olika källor och värdera dessa
Du kan kombinera vissa texter med bild eller annat estetiskt uttryck så att de till viss del samspelar och levande görs.
Du kan kombinera text med bild eller annat estetiskt uttryck så att de samspelar och levande görs.
Du kan utförligt kombinera text med bild eller annat estetiskt uttryck så att de mycket väl samspelar och levande görs.

Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta dem med ökad tydlighet och kvalitet.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga;öka information från olika källor och värdera dessa
Du kan med stöttning ge omdömen om texters innehåll och delvis beatbeta din text utifrån respons så att den får ökad tydlighet och kvalitet.
Du kan ge omdömen om texters innehåll och beatbeta din text utifrån respons så att den får ökad tydlighet och kvalitet.
Du kan ge omdömen om texters innehåll och beatbeta din text utifrån respons så att den får ökad tydlighet och kvalitet.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter som upprätthåller ämnet.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammnhang.
Du kan delvis samtala om bekanta ämnen genom att ställa någon fråga och framföra vissa egna åsikter.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter som upprätthåller ämnet.
Du kan självständigt och tydligt samtala om bekanta ämnen genom att ställa många frågor och framföra egna åsikter som upprätthåller ämnet.

Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och anpassa syftet till mottagaren.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammnhang
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och anpassa syftet till mottagaren.
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och anpassa syftet till mottagaren.
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och anpassa syftet till mottagaren.

Eleven kan föra enkla resonemang om språkliga variationer inom svenskan samt ge exempel på språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förmåga; Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammnhang
Du kan föra mycket enkla resonemang om språkliga variationer inom svenskan samt ge något exempel på språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Du kan föra enkla resonemang om språkliga variationer inom svenskan samt ge exempel på språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Du kan föra självständiga resonemang om språkliga variationer inom svenskan samt ge flera exempel på språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: