Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva novell åk9 Ht 18

Skapad 2018-08-14 19:09 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska få bekanta dig med genren novell. Du ska få kunskap om vad en novell är, läsa och lyssna till olika noveller samt själv få skriva en novell.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Du får kunskap om vad som kännetecknar genren novell och lär dig om novellers uppbyggnad. Du skriver en egen novell baserat på de fakta du får vid föreläsningar.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Föreläsningar, lyssna på och läsa noveller, gemensamma diskussioner med exempel, individuellt skrivande.

VARFÖR

Undervisningen ska hjälpa dig att...

 • bli säkrare på skrivprocessen
 • bli säkrare på att ge respons, ta emot respons och att bearbeta texter (en del av skrivprocessen)
 • bli säkrare på att skriva texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad för genren
 • bli säkrare på hur ord stavas, hur tidsformer används och hur man med hjälp av punkt, kommatecken och styckeindelning gör att texten blir lättare att läsa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Skriva novell

F-NIVÅ
E-NIVÅ
C-NIVÅ
A-NIVÅ
Genremedvetenhet
koppling till uppgiften
Texten fungerar i huvudsak som en novell.
Texten följer till övervägande delar mönstret för en novell.
Texten följer mönstret för en novell, har en tydlig röd tråd och är mycket väl genomtänkt från början till slut.
Innehåll
konflikt eller problem
Det finns en konflikt eller ett problem av enklare karaktär. Händelser beskrivs på ett enkelt sätt.
Det finns antingen en yttre eller en inre konflikt som framgår för läsaren. Händelser och upplevelser beskrivs på ett effektivt sätt.
Det finns yttre och inre konflikt (eventuellt båda som hör ihop), har komplex karaktär och är väl genomtänkt. Trovärdiga händelser och upplevelser beskrivs på ett effektivt och levande sätt.
Innehåll
gestaltning
Enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. personer eller miljö förekommer.
Texten har utvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Texten har välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Struktur
Språket
Språk och ordval är relativt enkelt och texten har bitvis en talspråklig karaktär.
Språk och ordval anpassas på ett i huvudsak korrekt sätt i texten.
Språk och ordval är medvetna val passande för innehållet vilket höjer texten.
Struktur
Skrivregler
Texterna du skriver innehåller vissa upprepande fel vad det gäller stor/liten bokstav, särskrivning, stavning, skiljetecken.
Det förekommer endast enstaka fel när du skriver vad det gäller stor/liten bokstav, särskrivning, stavning, skiljetecken.
Det förekommer i princip inga fel när du skriver vad det gäller stor/liten bokstav, särskrivning, stavning, skiljetecken.
Responsarbete
Du har ändrat lite på din text utifrån respons.
Du har bearbetat din text så att den har förbättrats. Du har tagit till dig en del av responsen.
Du har bearbetat din text så att den förbättrats väsentligt. Du har verkligen tagit till dig av respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: