Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i friluftsliv och utevistelse

Skapad 2018-08-15 07:45 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Uteliv och friluftsliv. Vårt nästa arbetsområde skall vi vistas i naturen och bekanta oss med kulturella traditioner och lekar kring utevistelse. Vi kommer att utföra utomhuslekar i olika terränger. Vi kommer att gå igenom hur man packar säkert i en ryggsäck och hur man klär sig rätt(kläder efter väder).Ni kommer att lära er om allemansrätten och genomföra friluftslekar. Inom området kommer ni att arbeta med både teoretiskt (prov) och praktiskt (vistelse i naturen).

Innehåll

 

Pedagogisk planering för friluftsaktiviteter.

Inledning

Vi kommer att arbeta med friluftsliv.

 

Övergripande mål

Det övergripande målet är att du skall genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

 

Mål

Du ska träna upp din förmåga att:

- Planera, organisera och genomföra friluftsliv.

- Få kunskaper om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

- Bli bekant med kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

-

 

Kunskapskrav

Betyg E:

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler dvs

Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats och till allemansrätten

 

 

Betyg C:

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler dvs

Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett  bra sätt till väder och plats och till allemansrätten

 

 

Betyg A:

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler dvs

Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder och plats och till allemansrätten

 

 

Undervisning

Du kommer t.ex. att lära dig om allemansrätten och planera ,organisera och genomföra en friluftsaktivitet i olika terränger och lära dig att klä dig rätt (kläder efter väder). Ha ett test om vad du vet om allemansrätten och dess riktlinjer och skriva en text om hur du planerar en utflykt.

 

 

Uppgifter

  • häfte i friluftsliv

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa - Övergripande matris åk 4-6

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Deltagande i lekar & spel
Eleven är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelen når sitt syfte
Eleven är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte
Eleven är delaktig i väsentliga spelfaser och väljer effektiva strategier/metoder som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte
Friluftsliv och utevistelse (läger)
Eleven kan till viss del planera och organisera enklare friluftsaktiviteter. Eleven känner till rättigheter och skyldigheter i naturen (allemansrätten).
Eleven kan relativt väl planera och organisera enklare friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till förhållanden, miljöer och regler.
Eleven kan planera och organisera friluftsaktiviteter med god anpassning till förhållanden, miljöer och regler.
Lägerskola & Friluftsdagar
Eleven har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Eleven behärskar enklare friluftslivsteknik (göra upp/släcka eld, kniv, knopar, laga mat, stormkök, vindskydd, m.m.)
Eleven behärskar mer avancerad friluftslivsteknik (göra upp/släcka eld, kniv, knopar, laga mat, stormkök, vindskydd, m.m.) samt visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser i olika miljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: