Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet Sagoslottet

Skapad 2018-08-15 07:45 i Sagoslottet förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje avdelning. Den introduceras för barnen varje höst för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundverksamheten kompletteras av pedagogisk planering.

Innehåll

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄSÅRET

 

Förskola/grupp: Sagoslottet

Barnens ålder: 1-6

Barn i behov av särskilt stöd (Ja/Nej, beskriv): Ja, står under grundverksamhet för hemvisterna. 

Barn med annat modersmål än svenska (Ja/Nej, vilket/vilka språk): Ja, 4 barn med arabiska

Antal pedagoger (förskollärare/barnskötare/barnskötare utan utbildning): 5 st förskolelärare, 3 st barnskötare 

Ändamålsenliga lokaler (ja/nej, motivera): Ja det fungerar men behöver utvecklas

Ändamålsenlig utemiljö (ja/nej, motivera): Ja det fungerar men behöver utvecklas

Övrigt (upptagningsområdets sociala karaktär/barnens vistelsetider mm):  Kärna och kringliggande orter. 

SAMSPEL

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel (kunskapssyn, människosyn, förhållningssätt bemötande, samarbete och tillåtande klimat)

Skriv här: 

 

Beskriv arbetslagets styrkor och svagheter 

Pedagogiska lärmiljöer: Vi har ett pågående arbete med lärmiljöerna både inne och ute. Viktiga att vi inkluderar barnen i detta och inte "bara" möbler om. 

Samarbete och tillåtande klimat: Viktigt att föra en öppen dialog mellan kollegorna. Alla har koll och tar ansvar för sin roll i verksamheten. Alla kollegor är delaktiga på olika sätt, viktig att alla får känna sig delaktiga i verksamheten. 

Kunskaps- och människosyn: Vi värnar om alla människors lika värde. Oavsett viken yrkestitel, kön och ålder man har. 

Förhållningssätt och bemötande: Viktigt med känd personal vi öppning och stängning. Vid mottagandet på morgonen möter vi varje enskilt barn och hälsar på föräldrarna. På morgonen tycker vi att det är viktigt att vi håller ett lugn över huset. 

På eftermiddagen är det viktigt att sen personal får rapport från alla grupper om hur dagen varit. Säga hejdå till barnet och prata med föräldrarna. 

 

RUTINER

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner (tambur, måltider, vila, toalett, blöjbyten, handtvätt, trygghetssak, leksaker, lämning/hämtning)

Vi håller oss i våra grupper så mycket som möjligt även måndag och fredag.

Tidig personal skriver upp antal barn i köket, skickar sms till Malin hur dagen ser ut. Kollar telefonerna.

Tidig personal tar fram data, ipad och projektor. (projektorn ställs i stjärnrummet).

Morgonen är vi där barnen vill vara. 

Alla måltider skall ätas med sin hemvistgrupp så långt det är möjligt.

Vi har ett schema om vi skall vara ute/inne som vi följer.

Spanarna äter kl 11.

Äventyrarna och upptäckarna äter kl 11:30. Upptäckarna börjar ta mat.

Upptäckarna har en läsvila, Spanarna har en madrassvila där även några upptäckare är med och en vagnsvila.

Sen personal beslutar vart vi skall vara efter kl 15 inne eller ute.

Sen personal städar och dukar fram till frukosten. Sen personal skall vara i barngrupp innan 16 personalen går hem. 15:50 avrapporterar mellan personal till sen personal.

Raster tar man i sina grupper, kan man inte lösa detta så pratar man med sina kollegor, tar in stödjare.

Viktigt att vi tillåter varandra att ta en paus när vi behöver.

LÄRMILJÖER

Så här har vi organiserat miljön för att väcka och möta barns nyfikenhet, lust och intresse att lära sig. Så här lär vi barnen att använda material som utmanar och stimulerar. Så här lär vi barnen vad man kan göra i olika rum och hörnor.

Skriv här...

INTRODUKTION OCH INFLYTANDE

Så här introducerar vi grundverksamheten. Så här är barnen delaktiga i grundverksamheten ska fungera.

Skriv här...

UTVÄRDERING

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv utvärdering och analys i Unikums verktyg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: