Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft åk 3

Skapad 2018-08-15 09:13 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik
NO och Teknik åk 3 Vad är luft? Hur kan vi undersöka och arbeta med den?

Innehåll

 

MÅL

Du ska:

Kunna berätta vilka gaser som luften innehåller

Förstå vad lufttryck är för något, hur det kan förändras och undersökas.

Kunna leda en undersökning i klassen, tillsammans med en grupp.

Kunna jämföra ditt undersökningsresultat med andras

Vika ett grymt pappersflygplan som flyger långt

 

Så här arbetar vi

Föreläsningar, grupparbeten, film, undersökningar och konstruktioner.

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att du:

 

Godtagbara kunskaper

- utför undersökningar utifrån de instruktioner och stöd som finns

- beskriver vilka gaser som luften i huvudsak består av

- beskriver vad lufttryck är för något och hur det kan förändras.

Mer än godtagbara kunskaper

- drar tydliga slutsatser utifrån dina undersökningar

- gör jämförelser med andras resultat och dina egna

- Tar en tydlig roll i grupparbeten och bidrar till den gemensamma produkten

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: