Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Playground physics - trajectory motion

Skapad 2018-08-15 09:33 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Fysik
In this activity you will investigate the physics involved in jumping of a swing. A video where your teacher is demonstrating the jump is avaliable online, but it is recommended that you try it out for yourself. Go find a swing!

Innehåll

In this activity you will investigate the physics involved in jumping of a swing. A video where your teacher is demonstrating the jump is avaliable online, but it is recommended that you try it out for yourself. Go find a swing!

eo 1

The variable that you will investigate is the length of the jump.

There are several factors that have an impact on this. Your first task is to:

1. Create a drawing of the situation on the other side of the paper. In the drawing, lable as many things as possible affecting the jump.

2. Identify these things as physical variables like height etc.

3. Determine if the variables are independent or dependent..

4. Explain how changing each variable separately affects the outcome of the jump.

 

After this you have two choices

1. Design a computer program (excel) where you can determine the length of a trajectory , where angle, initial velocity and height are iniput variables.

2. Design a computer program that uses numerical approaches to investigate what angle gives the maximum distance for a defined problem. (The second option is a big challenge!)

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tvådimensionell rörelse i gravitationsfält och elektriska fält.
  Fys  -
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden och samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
  Fys  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Fys  -
 • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära och icke-linjära funktioner, ekvationer och grafer samt derivator och vektorer.
  Fys  -
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Fys  -
 • Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av regressionsanalys, analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.
  Fys  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess, felkällor och mätosäkerhet.
  Fys  -

Matriser

Fys
Playground physics - trajectory motion

Investigatory project

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Commentary
ok
good
best
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: