Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-08-15 10:06 i Östra grundskolan Huddinge
Planering av Valet 2018
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap
Vilket samhälle vill du leva i? Det mest grundläggande i en demokrati är att det är vi som tillsammans påverkar vilket samhälle vi vill ha och leva i. Den 9 september får alla röstberättigade i Sverige utöva sin rättighet att påverka vilket samhälle vi vill ha.

Innehåll

 

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig


Du ska förstå att det här är ett viktigt sätt att påverka vilket samhälle du vill leva i.
Du ska träna på att:

 

Undersöka olika partier och samhällsfrågor och försöka hitta olika perspektiv

 

Analysera vad olika ståndpunkter står för och vilka konsekvenser de kan leda till

 

Använda begrepp som har med valet och politik att göra

 

Värdera den information du hittar och skilja på fakta och åsikter

 

Kommunicera dina åsikter och det du lärt dig

Du ska kunna förstå och på ett korrekt sätt använda olika viktiga begrepp inom ämnesområdet, tex. demokrati, ideologi och politik.


Du har kunskaper om hur kommun, landsting, riksdag och regering fungerar.


Du kan resonera om hur du och samhället påverkas av och påverkar varandra.


Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv.


Du värderar och uttrycker olika åsikter i några samhällsfrågor.
Kortskrivningar på uppgifter under lektionstid.

 

Diskussioner under lektionstid.

 

Lyssna på föreläsningar.

 

Titta på filmer.

 

Debattera som språkrör för ett parti med dina klasskompisar.


Du kommer behöva vara aktiv under lektionstillfällena då vi kommer att diskutera och debattera.


Du kommer också att få visa dina kunskaper genom att skriva flera olika  texter.


Se uppgifter i classroom

Uppgifter

 • Vecka 34

 • Vecka 35

 • Vecka 36

 • Vecka 37

 • Vecka 38-40

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap 7-9

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällsresurser och fördelning
Eleven undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Beslutfattande och politiska idéer
Eleven undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.

Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven beskriver enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Beslutfattande och politiska idéer
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven kan föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven kan föra enkla resonemang om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om för och nackdelar med olika former för gemensam beslutsfattande.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: