👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Historia/Medeltiden åk 4-5-6 HT 2018

Skapad 2018-08-15 10:23 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola F
Vi ta ett kliv in i legendernas historieperiod! King Arthur, Lancelot, Robin Hood, Jeanne DÁrc, Drottning Margareta, Da Vinci! Medeltiden svämmade över av hjältar och uppfinnare, modiga och stolta krigare och äventyrare! Och vill man så kan man klä ut sig och utföra en och annan svärdstrid i slutet av kursen.....

Innehåll

LPP – Lokal Pedagogisk Planering ht. 2018

 

Historia

 

åk 4-5-6

 

 

 

Syfte 

 

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

 

 

Ur det centrala innehållet

 

 

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500

  • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
  • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  • De nordiska staternas bildande.
  • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

 

 Vad vi skall lära oss

 

 

 

Vi kommer att jobba med följande innehåll:

 

- Vikingarna och den fornnordiska mytologin

 

- Medeltiden i Sverige

 

- Vem enade Sverige och hur?

 

- Medeltiden i resten av Europa

 

- Arkeologiska fynd är historiska källor

 

 

 Arbetssätt och bedömning

 

 Vi arbetar i vår skrivbok om medeltiden

 

Vi söker information med hjälp av Chromebooks

 

Vi argumenterar och diskuterar hur det såg ut då kontra idag

 

Vi arbetar kreativt med vår tidslinje och har eftermiddagar då vi skapar medeltida kläder och muggar

 

Vi avslutar med en medeltidsdag då vi äter medeltida mat, leker medeltida lekar och har svärdstrider

 

Jag bedömer dina förmågor att beskriva, förklara, dra slutsatser och redovisa konsekvenser såväl muntligt som skriftligt. Jag bedömer även dina aktiviteter och arbetsinsatser under lektionerna.