Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska SP03 åk9 ht18

Skapad 2018-08-15 10:51 i Tångaskolan Falkenberg
LPP över terminens första nio (effektiva) veckor då vi arbetar med kapitel 1-5 i boken Vale7.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med spanska språket utifrån Vale-böckerna åk 9. Vi kommer att prata så mycket spanska som möjligt.

Innehåll

Syfte - varför

Centralt innehåll - vad

Konkretiserat innehåll - vad vi arbetar med på lektionerna

Syfte och centralt innehåll omvandlas så att vi på lektionerna arbetar med följande:

Kapitel 1: - berätta om vad man har gjort, prata och skriva om sin sommar, repetition av perfekt. 

Kapitel 2: - en spöklik historia, repetition av gerundium. 

Kapitel 3: - jämföra saker, ett kärlekstest, repetition av adjektivkomparation.

Kapitel 4: - uttrycka sin åsikt, prata om sin framtid, diftongerande verb. 

Kapitel 5: - Olika texter och skriftliga uppgifter. 

Undervisningens innehåll - hur vi arbetar på lektionerna

För att nå syfte och kunskapskrav för momentet arbetar vi med följande:

 • lyssna på, läsa och översätta kapiteltexterna skriftligt och muntligt, tillsammans och enskilt
 • arbeta med uppgifter i övningsboken - muntliga och skriftligt, i par och enskilt
 • hörövningar i övningsboken
 • muntliga instruktioner/fraser från lärare/andra elever att översätta/svara på, interaktion
 • gemensamma genomgångar av texter, ord, grammatiska strukturer
 • muntliga gruppövningar (dialoger, översättningsuppgifter, återberättningsuppgifter etc.)
 • lekar och sånger som behandlar ord och grammatiska strukturer i kapitlen
 • skriftliga och muntliga läxförhör: glosor från kapitlen, verb, siffror, färger.
 • Momentet avslutas med ett skriftligt prov.
 • Webbversion av Vale med roliga övningar finns på ovningsmastaren.se
 • Uppgifter och läxa ligger för det mesta på Classroom "Spanska 03"

Bedömning

Kontinuerlig bedömning av elevernas insatser på lektionerna.

Prov i de olika färdigheterna efter varje avsnitt om ca 5 kapitel.

Bedömning sker enligt Skolverkets bedömningsmatris för moderna språk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: