Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Svenska åk 5-6 HT 2019

Skapad 2018-08-15 12:21 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola F
Kompassresan kommer att ta oss runt i Sverige på ett spännande sätt samtidigt som vi ska lära oss att skriva både, artiklar, inbjudningar, recept och kortare noveller samt faktatexter. Välkommen till en välfylld termin i svenska.

Innehåll

LPP – Lokal Pedagogisk Planering ht. 2019

 

SVENSKA

 

åk 4-5-6

 

 

 

Syfte 

 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Ur det centrala innehållet

 

 

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Vad vi skall lära oss

 Vi kommer att jobba med följande innehåll:

 

- skriva olika genretexter med utgångspunkt i läromedlet "Läsförståelse B"

 

- grammatiklektioner, kortare nedslag i ordklasser och meningsbyggnad

 

- Läsning där eleverna rekommenderar böcker till varandra samt bokrecensioner

 

- Högläsning i Fornnordiska sagor & myter 

 

- Kompassresan där vi arbetar med läsförståelse

 

 

 

 

Arbetssätt och bedömning

 

 Vi utgår från Kompassresan

 

Vi lärs oss och leker med grammatik

 

Vi skriver på våra Chromebooks och söker även information där

 

Vi lyssnar till högläsning och gör recensioner på böcker vi läser

 

Jag bedömer muntliga presentationer, skrivna uppgifter, text & bildkombinationer, resonemang och språklig struktur och riktighet i både tal och skrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: