Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prima 2A och 2B

Skapad 2018-08-15 12:58 i Sternöskolan Karlshamn
Fokusområden inom matematik år 2
Grundskola 2 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. Denna planering utgår från vår mattebok "Prima matematik 2A och 2B". Det följer samma målbaserade arbetssätt som Prima 1A och 1B, med diskussioner, laborationer, färdighetsträning, diagnoser och repetition och/eller utmaning. Förutom att arbeta i den kommer vi även att lösa vardagsnära matematiska problem, arbeta laborativt och föra matematiska samtal.

Innehåll

Arbetsområden

Taluppfattning/tals användning:

 • Talsorter, att räkna med tiotal och ental. Positionssystemet
 • Huvudräkningsstrategier inom addition och subtraktion, med och utan tiotalsövergång
 • Bråk - Hel, halv, tredjedel och fjärdedel.
 • Ordningstal, udda/jämna tal, likhetstecknet, större än/mindre än
 • Talens värde upp till 1000
 • Multiplikationsbegreppet
 • Sambandet mellan multiplikation och division
 • Enklare division
 • Uppställning; addition och subtraktion
 • Överslagsräkning och uppskattning

Algebra:

 • Talmönster
 • Formmönster
 • Öppna utsagor i addition och subtraktion

Geometri:

 • Två- och tredimensionella objekt
 • Bygga tredimensionella objekt
 • Geometriska begrepp; sträcka, linje, punkt, hörn, sida, kant
 • Symmetri
 • Klockan; kvart över, kvart i. Räkna ut tidsdifferens mellan klockslag

Problemlösning:

 • Problemlösningssituationer utifrån andra ämnesområden, vardagssituationer samt elevernas egna erfarenheter
 • Laborativt arbete med olika problemlösningsmodeller
 • Strategi vid problemlösning; fem-stegsmetoden
 • Formulera räknehändelser till addition, subtraktion samt kring tid

Bedömningsunderlag/bedömningsstöd:

 • Hur du arbetar med olika målområden 
 • Hur deltar i matematiska samtal/diskussioner 
 • Diagnoser 
 • Dokumentationer
 • Skolverkets muntliga och skriftliga kartläggning för matematik i årskurs 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik åk 2

Pågående
Uppnått
Ramsräkna och skriva talraden 0 - 100, du ska kunna talet före och talet efter samt storleksordna
Veckodagarna i ordningsföljd
Månaderna i ordningsföljd
Förstå hur tal är uppbyggda, hundratal, tiotal och ental
Bråk; Kunna rita 1/2, 1/3 och 1/4 på enkla figurer.
Bråk; Kunna del av antal 1/2, 1/3 och 1/4
Kunna namnge tvådimensionella objekt som cirkel, triangel, kvadrat, rektangel och göra enkla beskrivningar med begreppen sida och hörn.
Kunna namnge tredimensionella objekt som kon, rätblock, kub, pyramid, cylinder, klot.
Avläsa klockan; kvart i, kvart över
Kunna räkna ut tidsdifferens i hela timmar mellan två klockslag.
Addition med tiotalsövergång 0 - 100. Ex: 9+9, 57+8
Subtraktion med tiotalsövergång 0 - 100. Ex 14-6, 77-9
Addition med talsortsräkning; hundratal, tiotal, ental
Avrundning till hela tiotal
Addition uppställning utan växling
Subtraktion uppställning utan växling
Multiplikation, tabellerna 2, 5, 10
Kunna avläsa enkla diagram och svara på enkla frågor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: