Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

System

Skapad 2018-08-15 13:09 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola F – 9
Hur hänger alla delar ihop?

Innehåll

Välj ett system från listan.
Elnätet (eldistribution)
Telefonnätet (koppar eller mobilt)
Internet (koppar eller fiber)
Kommunalt vatten
Kollektivtrafik (Buss, tåg, färja eller flyg)
Beskriv systemet

 

Systemet som helhet, vilket behov fyller systemet?
Vilka delsystem ingår i systemet?
Vilken uppgift har respektive delsystem?
Vilka komponenter återfinns i ett av delsystemen?
Hur påverkar systemet miljön, människor och samhället?
Hur har systemet ändrats sedan det först började användas?

 

Senast den 29 maj ska arbetet vara klart och delas med Åsa

 

 

Matriser

Halmstad Teknik - Kunskapskrav åk 9

E
C
A
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: