Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-08-15 13:13 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola F – 9 Samhällskunskap
Under kommande SO lektioner fram till V 37 kommer vi att arbeta med samhällskunskap då det är val den 9 september. Det är då vi har möjlighet att rösta till riksdag, kommun och landsting i Sverige. Du kommer att få lära dig hur samhället är uppbyggt, begrepp, olika ideologier, grundlagar m.m. Vi kommer lära oss mer om de åtta olika partierna som idag sitter med i Riksdagen. Tills sist går vi till skolval och alla som vill får då testa på hur det är att rösta.

Innehåll

Så här tar vi oss fram mot nya kunskaper:

Jag har genomgångar och skriver på tavlan

Vi diskuterar/ställer frågor enskilt och med våra kompisar

Vi tittar på filmklip, quiz

Vi forskar enskilt och i grupp samt svarar på frågor

Tränar på olika begrepp

Använder oss utav studi.se, lilla aktuellt och Ninas häfte...

Vi skrattar, har roligt och är nyfikna! 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: