Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Språkskrinet åk 4

Skapad 2018-08-15 13:21 i Musiklådan Grundskolor
LPP som utgår från boken Språkskrinet. Behandlar momenten läsa, tala, skriva, språklära samt ordkunskap.
Grundskola 4 Svenska
I boken"Språkskrinet" får du arbeta med i övningar som utvecklar språket och skrivandet. Vi kommer att jobba med boken under hela läsåret.

Innehåll

 

Boken handlar om klass 4B. Vi får följa dem i skolan och ibland på deras fritid. Varje kapitel börjar med en text som vi läser och samtalar kring innan arbetet går vidare till olika övningar.  

Vi kopplar arbetet i den här boken till övningar i t ex Röda tråden.

Vi varierar sättet vi arbetar på. Mycket gör vi tillsammans. Ibland arbetar ni i par eller individuellt. När du ska skriva längre texter skriver du i gula skrivhäftet som vi kallar "Dags att skriva".

I varje kapitel ingår
• Läsning och läsförståelse
• Språklära (meningsbyggnad, skiljetecken, ordklasser och stavning)
• Ordkunskap inom olika ämnen
• Skrivning i olika genrer. Du ska t ex öva på att skriva berättelse, dikt, reklam, instruktion, saga och beskrivningar)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: