👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd Förvaring, teknik slitssinkning

Skapad 2018-08-15 13:29 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Lär dig sammansätta din produkt utan spik eller skruv! I detta arbetsområdet kommer du att få lära dig det gamla gedigna arbetsområdet sinkning, detta sätt använde man förr i tiden innan man gjorde förenklingen av att använda spik och skruv. Idag är sinkade möbler och inredning exklusivt då det är fina detaljer och också ett miljövänligt alternativ. Du ska nu formge en förvaringsmöbel, exempel som ett skrin eller ett prydligt nyckelskåp. Sinkningen ska vara en självklarhet i sammansättningen, det ska också synas på din ritning.

Innehåll

Mål för elev

Du designar in egen förvaringsprodukt. I sammansättningen kommer vi sinka hörnen för att lära oss de olika teknikerna. 

Du ska utveckla kunskaper i olika hantverkstekniker och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Du ges möjlighet att utveckla din skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Du kommer få utveckla idéer, arbeta med problemlösning, framställa föremål och värdera resultat.  

Du kommer utveckla dina kunskaper om färg, form och funktion och hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vi kommer arbeta med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. I undervisningen ingår alltid att vi hanterar maskiner och redskap på rätt sätt och att vu hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Du ska utveckla din medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

 


Innehåll

 

Genomförande

Du väljer vilken slags produkt du vill skapa, och finner inspiration i din omgivning eller i någon speciell kultur.
Du gör en ritning med mått, färg och materialval. Du ska tillverka ett slöjdföremål med hjälp av att slitssinka eller genomsinkning med sneda tappar.  
De första lektionerna kommer innehålla kurser om sinkning, om hållbarhet, härkomst och du kommer lära dig grunderna för att på ett så bra slutresultat som möjligt.
Vi kommer att börja skissa fram våra designer och vi kommer också använda oss av kamratrespons, för att utvecklas på allra bästa sätt.
Vecka 5 ska din design och ritning vara klar.
Resterande veckor jobbar vi självständigt med vårt projekt, vi fliker in med kamratrespons och reflektioner. 
Under tiden kommer du att få ta ansvar för att projektet ska få det utseende och form du eftersträvar.

Redovisning

Vi dokumenterar processen i loggboken efter varje lektion och en utvärdering skrivs i slutet när ditt slöjdprojekt är klart.

Elevinflytande

Du skapar din egen produkt med egen formgivning och val av material. Det du utgår från är att sammansättningen du ska använda är tekniken sinkning. 

Matriser

Sl
Bedömningen gäller

Inget steg
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Slöjd
Förmågan att formge och framställa slöjdföremål
Jag kan med hjälp av läraren välja vilken färg och form mitt arbete ska ha. Jag kan med hjälp av läraren välja vilken färg och form mitt arbete ska ha. När jag tillverkar mitt arbete behöver jag hjälp i alla moment även om vi haft gemensamma genomgångar.
Jag väljer vilken färg och form mitt arbete ska ha och förklarar varför jag gjort dessa val. Följer instruktioner och tillverkar mitt slöjdföremål med lärarens hjälp.
Jag väljer färg och form och motiverar mitt val utifrån vad det ska användas till. Jag tillverkar slöjdföremålet på eget initiativ och följer lätt lärarens instruktioner.
Jag kombinerar färg, form och funktion utifrån vad slöjdarbetet ska användas till. Tillverkar mitt arbete i stort sett självständigt och kan förklara mina val och jämföra dem med liknande föremål.
Slöjd
Förmågan att använda handverktyg, redskap och maskiner
Jag kan med hjälp av min lärare använda verktyg, maskiner och det material jag behöver.
Jag kan efter lärarens instruktioner använda lämpliga verktyg till det föremål jag ska tillverka. Vet namnen på några verktyg jag använt.
Jag kan självsäkert och självständigt använda olika verktyg och tekniker. Kan namnen på flera verktyg som används i slöjden.
Jag känner till olika tekniker och verktyg och väljer det som passar bäst för en uppgift. Kan de flesta verktygsnamn och motiverar det arbetssätt som är bäst att använda.
Slöjd
Förmågan att välja tillvägagångssätt i slöjdarbetet och motivera val
Jag följer lärarens instruktioner, uppgifter och säkerhetsregler men har svårt att förstå hur jag ska komma vidare, blir inte klar med mina arbeten och kan inte beskriva varför det blev som det blev.
Efter lärarens instruktioner använder jag och beskriver de tekniker jag lärt mig. Gör en enkel skiss och genomför slöjdarbetet med hjälp av läraren.
Jag vet vad jag ska göra och vilka tekniker jag kan använda till valt arbete. Jag gör en tydlig skiss och avslutar arbetet med en utvärdering.
Utifrån en given uppgift eller en egen idé skapar jag ett slöjdarbete som visar min egen design. Skissar, genomför självständigt arbetet och avslutar med en noggrann utvärdering.
Slöjd
Förmågan att utveckla egna idéer
Jag tillverkar slöjdarbeten utifrån givna uppgifter men bryr mig inte om hur de ser ut och vad de ska användas till utan gör bara det jag måste.
Jag kan föreslå hur mitt slöjdarbete ska se ut och med hjälp av läraren genom- föra min idé.
Jag har egna idéer på slöjdarbeten och kan förklara hur jag tänker för att genomföra min idé.
Jag har egna idéer på lösningar som jag inte sett tidigare t.ex. vid samman fogningar, design m.m. Testar mina idéer och förklarar arbetssättet.
Slöjd
Förmågan att formulera och välja handlings- alternativ som leder slöjdarbetet framåt
Jag följer lärarens instruktioner men har svårt att förstå vilket moment som kommer sen och behöver mycket hjälp för att få klart mitt slöjdarbete.
Jag följer lärarens instruktioner och förstår i vilken ordning jag tillverkar mitt arbete, frågar när jag inte förstår för att komma vidare till nästa moment. Jag tar hänsyn till andra i klassrummet.
Jag följer instruktioner och tänker igenom varje moment för att slöjdarbetet ska få det utseende jag planerat. Jag kan berätta hur jag tänker men stör inte andra.
Jag arbetar självständigt och diskuterar olika sätt att tillverka slöjdarbetet med läraren. Tar gärna hjälp av skriftliga instruktioner. Jag ser till att det är en god arbetsmiljö i klassrummet.
Slöjd
Förmågan att ge omdömen om arbetsinsatsen och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet
Jag kan säga om jag är nöjd eller missnöjd med mitt arbete.
Jag kan säga om jag är nöjd eller missnöjd med mitt arbete och berätta om de val jag gjort på vägen.
Jag kan bedöma mitt och andras arbete på ett bra sätt också motivera och värdera de val jag gjort på vägen
Jag kan ta lärdom av de val jag gjort under arbetet och använda dessa kunskaper i nya situationer och sammanhang. Även ge tips till andra.
Slöjd
Förmågan att tolka slöjdföremåls uttryck och resonera om, färg, form, material
Jag kan berätta hur mitt och andras slöjdföremål ser ut.
Jag kan beskriva och jämföra mitt slöjdföremål med andras och berätta om likheter och skillnader i färg, form och material
Jag kan beskriva slöjdföremåls design och funktion
Jag kan beskriva och jämföra slöjdföremåls design, funktion och uttryck. Även jämföra med föremål i samhället.