👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen Koll på No 5 kap.3

Skapad 2018-08-15 14:04 i Hallenskolan Mölndals Stad
Koll på No år 5
Grundskola 5 Biologi NO (år 1-3)
Syftet med kapitlet är att eleverna ska veta hur ljus och ljud uppstår, vad det är som gör att vi kan se och höra och hur kroppens olika sinnesorgan fungerar. Eleverna ska veta vad man behöver för att växa och må bra samt känna till några vanliga sjukdomar och hur de kan behandlas. De ska förstå hur beroendeframkallande medel påverkar kroppen och hälsan.

Innehåll

Följande mål i ämnena biologi och fysik ligger till grund för arbetet

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar
  • ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest
  • ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få
  • berätta något om vår hjärna och våra nerver
  • hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna
  • något om ljus och ljud

Arbetsformer

Du kommer läsa faktatexter, lyssna till lärarledda genomgångar, jobba med arbetsuppgifter, se film, samt diskussioner i grupp/helklass.

Ni kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Viktiga begrepp

Balansorgan, eko, hornhinna, iris, lins, ljudstyrka, ljudvågor, ljuskälla, näthinna, reflekteras, reflex, spektrum, tinnitus, trumhinna, 

Redovisningsform

Jag tittar på hur aktiv och engagerad du är under lektionerna, både muntligt och skriftligt. Kapitlet avslutas med skriftligt prov och slutlig bedömning sker i en matris.

Matriser

NO Bi
Bedömningsmatris Våra sinnen

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Våra sinnen
Förstå och förklara hur våra sinnesorgan fungerar och påverkar varandra.
Har grundläggande kunskaper om människans sinne och sinnesorgan.
Har goda kunskaper om människans sinnen och sinnesorgan.
Hjärnan och nervsystemet
Kan förklara hur hjärnan och nervsystemet styr kroppen och vet vilka funktioner hjärnan har. Förstår hur hela kroppen påverkas av skador på hjärnan.
Har grundläggande kunskaper om hjärnan, nervsystemet och hur kroppen påverkas av skador på hjärnan.
Har goda kunskaper om hjärnan, nervsystemet och hur kroppen påverkas av skador på hjärnan.
Ljusets brytning i vatten
Kan förklara hur ljus bryts i vatten
Har grundläggande kunskaper om hur ljus bryts i vatten.
Har goda kunskaper om hur ljus bryts i vatten.
Droger och beroende
Känner till en del om droger och vet vad det innebär att bli beroende
Har grundläggande kunskaper om droger och vad det innebär att bli beroende.
Har goda kunskaper om droger och vad det innebär att bli beroende.
Reflexer
Kan förklara vad en reflex är och vad som händer i kroppen
Har grundläggande kunskaper om reflexer.
Har goda kunskaper om reflexer.