Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Det brinner" av Laura Trenter

Skapad 2018-08-15 14:23 i Kungsklippeskolan Huddinge
"Det brinner" av Laura Trenter
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer läsa "Det brinner" av Laura Trenter i 5b under hösten i åk 5. Vi läser och diskuterar boken tillsammans i helklass och i mindre grupper. Om man är sjuk kan man följa med i läsningen hemma genom att följa de sidhänvisningar som finns i planeringen.

Innehåll

När vi läser tillsammans i femman gör vi det ibland genom att lyssna på när läraren läser högt, ibland genom att vi läser två och två och ibland tyst och på egen hand. Läser "Det binner" gör vi på måndagar och fredagar i 5b. När vi läst klart jobbar vi med läsförståelse och lässtrategier på olika sätt.

En annan del av läsningen är att kunna resonera om text, så det gör vi också varje vecka, både i par, i grupp och i helklass.

Om man varit frånvarande är det bra att läsa ikapp hemma så att man kan vara med på skrivuppgifter och i diskussioner här i skolan.           Vilka sidor vi läser olika veckor syns i planeringen nedan.

Uppgifter

 • Det Brinner

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: