Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen åk 1, 2018-2019

Skapad 2018-08-15 14:50 i Snöstorpsskolan Halmstad
Vad är det som händer när augusti månad tar slut? Fåglar flyger iväg, träden förändras och blommor vissnar....varför då?
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Vi ger oss ut i naturen och tar reda på vad som händer när årstiden förändras.

Träden bär på otroliga hemligheter och vi passar på att intervjua dem.

Fåglarna breder ut sina vingar och flyger mot varma länder men vissa stannar kvar.

Innehåll

Våra mål

Undervisningen i ämnet naturorientering ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om året, djur och växter.

 

Du ska:

* kunna årstiderna.

* kalendermånaderna.

* Flyttfåglars resa

* Fjärilen och grodans förvandling (metamorfos)

* Växter livscykel

 

Bedömning

Du visar att du når godtagbara kunskaper genom att:

* visa att du kan årstiderna och de flesta månaderna.

* visa att du kan berätta om skillnader mellan årstiderna.

 

Du visar att du når mer än godtagbara kunskaper genom att:

*visa att du kan årstiderna och alla månaderna.

*visa att du kan berätta om skillnader och likheter mellan årstiderna.

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

* Observera naturen (exkursioner)

* Leka gemensamma lekar och övningar

* Dokumentera

* Se på filmer och bilder

* Lära oss om växter och djur

* Diskutera

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: