Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska årskurs 9 - terminsplanering: höstterminen

Skapad 2018-08-15 15:12 i Rättviksskolan Rättvik
Spanska årskurs 9 - terminsplanering: höstterminen
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Välkommen till spanska årskurs 9! Här hittar du informationen om kursen samt översiktsplanering för höstterminen.

Innehåll

¡Hola y bienvenidos a nuestro curso de español! 

Under höstterminen fortsätter du att läsa kursen spanska 2 och arbeta med läroboken Gracias 9 samt annat material som du får av din lärare. Boken har en hemsida som innehåller många spännande övningar och här kan du lyssna på alla texter. Klicka på länken för att komma till bokens webbsida: Gracias 9

Vi börjar terminen med repetitionen av förfluten tid och temat Mis vacaciones de verano.

Därefter kommer vi att arbeta med ett större projekt América Latina. Du kommer att lära dig mycket nytt om länder i Latinamerika. I slutet av projektet kommer du att redovisa muntligt ditt arbete om México. 

Läxa: Du får en veckoläxa! Syftet med läxan är att du övar språket vid flera tillfällen under veckan.

Läxförhör, prov, redovisningar: Efter varje avslutat tema kommer du att redovisa dina kunskaper skriftligt eller muntligt. Mindre läxförhör samt stora redovisningar.

För att lyckas bra med dina studier måste du tänka på:

 • att komma förbered till varje lektion (ha material med dig och ha koll på vad vi arbetar med)
 • att du nyttjar din lektionstid till inlärning
 • att du är aktiv och försöker tala mycket spanska på lektionerna
 • att du planerar din vecka och hittar två tillfällen à 15 - 25 minuter då du arbetar med spanskan hemma eller i skolan

Lärare: Eva-Lena Hessel, E-post: eva-lena.hessel@rattvik.se

¡Buena suerte!

Empezamos con una canción:

 

Under höstterminen kommer du att lära dig detta: 

 1. Samtala samt berätta vad du har gjort under sommaren (repetition av perfekt) - kapitel 1 Vacaciones (s. 6-7, perfekt s. 88-89)
 2. Öva och redovisa skriftligt Mis vacaciones de verano - kapitel 1 Un e-mail de Galicia (s. 8-9)
 3. Öva hör- och läsförståelse samt perfekt - Más textos 1 Vacaciones (s. 56-59)
 4. Realia - Arbeta med projektet América Latina. Under flera veckor kommer du att arbeta med följande moment: 
 • Repetera spansktalande länder och deras huvudstäder - kartan - introduktion
 • Se filmen - Sydamerika en översikt (beta.sli.se) - introduktion
 • Läsa texten El descubrimiento del Nuevo Mundo - introduktion
 • Lära dig nya glosor till temat Resa/På flygplatsen - En el aeropuerto (Amigos 3, s. 49)
 • Läsa texter om droger och gatubarnen samt ta ut relevant information (Las drogas, Antonio de la calle, Coca y muerte - Amigos cuatro, s. 57-59, s. 62-63)
 • Läsa texter om México och ta ut relevant information (Gracias 9, s. 18-21, 62 samt Vale 8)
 • Se två filmer om Mexiko och ta ut relevant information - Pregunta Ya - La imagen de México, Pregunta Ya - El día de los Muertos 
 • Sammanställa informationen och förbereda en muntlig presentation om Mexiko

Redovisning av Mexiko: Vad ska du ta upp i ditt arbete?

 • placera landet på kartan (vilka länder gränsar landet till), landets geografi
 • historia
 • befolkning, språk, religion
 • huvudstad
 • andra kända städer och turistområden 
 • landets ekonomi (t.ex. valuta, vad odlas och exporteras)
 • vilka problem har landet
 • musik (t.ex. Maná)
 • kända personer (t.ex. Frida Kahlo, Diego Rivera)
 • typisk mat
 • en typisk tradition eller fest
 • glöm inte att göra enkla jämförelser med Sverige!

Chichén Itzá

Xochimilco

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk M2

Kunskapskrav Moderna språk M2

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Lyssna/Läsa - receptiva förmågor
Eleven kan förstå
det mest väsentliga av innehållet.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Förstå och visa
Eleven visar sin förståelse genom att
i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig
av någon strategi för lyssnande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja och använda i egen produktion
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt
med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala/Skriva - produktiva förmågor
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar.
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förbättra sin egen produktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra
enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
enkla förbättringar av egna framställningar.
enkla förbättringar av egna framställningar.
Interaktion (Samtala)
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier vid interaktion
Eleven kan välja och använda sig av
någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
Eleven kommenterar
i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: