Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 2A kapitel 2

Skapad 2018-08-15 15:29 i Snöstorpsskolan Halmstad
Du ska genom arbetspassen i matematik kunna räkna upp till 10. Du ska ha kunskap om symboler och enkla begrepp i matematiken. Syftet: * Öva samband mellan siffra, tal och antal. * Ramsräkna * Lära oss begrepp lika många. * Förstå och kunna använda enkla symboler. * Hela klockslag * Tallinjen 0-10
Grundskola 2 Matematik
Det finns lika många bollar gömda i varje låda. Det finns lika många bollar på båda sidor om likhetstecknet. Hur många bollar finns det gömda i varje låda?

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

 • enkla likheter, och använda likhetstecknet på ett fungerande sätt
 • addition- tiotalsövergång talområde 0-20
 • subtraktion- tiotalsövergång talområde 0-20
 • hälften, dubbelt- se samband
 • strategier för problemlösning

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • spela matematikspel
 • ha gemensamma lekar och övningar
 • arbeta i matematikboken
 • använda oss av webbaserat material
 • arbeta med problemlösningar
 • diskutera

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara:

 • ha mestadels rätt på sid. 46 och 48 i matematikboken
 • du kan formulera ett problem
 •  

Mer än godtagbart:

 • du kan räkna addition med tiotalsövergång, högre tal än 20
 • du kan räkna subtraktion med tiotalsövergång, högre tal än 20
 • du kan formulera ett problem och visa din lösning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: