Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia, värme och väder

Skapad 2018-08-15 15:35 i Centralskolan Tierp
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vad är materia i fysikens mening. Varför väger saker och ting olika fastän de är lika stora? Vad gör värme med materia? Varför är det varmt på sommaren och kallt på vintern?

Innehåll

Innehåll

 • Materia- Volym, densitet, atomer och molekyler.
 • Värme- Vad är värme? Hur mäter man värme? Vad händer när något blir varmt eller kallt? Materias tre faser: Fast, flytande och gas.
 • Väder- Meterologi, väderfenomen, väderprognosner, växthuseffekt.

Undervisningsform

Undervisningen kommer att ske igenom laborationer, skriva labbrapport, läsa om begrepp i bok, söka information självständigt, göra uppgifter .

Lektionsplanering

Vecka 1:

Lektion 1 

Introduktion till fysik

Lektion 2

Materia teori

 

Vecka 2:

Lektion 3 och 4

Materia praktiskt arbete

 

Vecka 3:

Lektion 5

Läxa 1

Introduktion till laborationsrapport

Laboration värme

Lektion 6

Laboration värme

 

Vecka 4:

Lektion 7

Läxa 2

Teori värme

Lektion 8

Teori värme

 

Vecka 5:

Lektion 9:

Läxa 3

Väder teori

Lektion 10:

Väderprognoser på internet

 

 

 

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift växthuseffekten

 • Läxa 5/9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: