Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal (kap 2, Prio 7)

Skapad 2018-08-15 16:44 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Planering till Prio 7 kapitel 2: TAL
Grundskola 7 Matematik
Siffror och tal Räkna med 10, 100, 1000 Addition och subtraktion Multiplikation och division Prioriteringsregler Primtal Avrundning Överslagsräkning

Innehåll

 

Matteplanering åk 7, v. 34-39 2018

 

V

Innehåll

Mål

Material

34

Siffror och tal

1. Känna till positionernas namn och siffrornas värde

2. Använda tallinje

 

Sid. 39-40

uppg: 1-9

uppg: 10-18

(uppg: 19-22)

 

 

35

Räkna med 10, 100, 1000

 

 

 

 

Addition och subtraktion

 

 

 

DUGGA 1

3. Multiplicera och dividera med 10, 100, 1000

 

 

4. Kunna begreppen

5. Kunna beräkna uppgifter med olika metoder (huvudräkning, uppställning)

s. 42-43

uppg: 1-12

uppg: 13-20

(uppg: 21-25)

 

s. 44-46

uppg: 1-13

uppg: 14-23

(uppg: 24-28)

 

36

Multiplikation och division

 

 

 

 

 

Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

6. Kunna begreppen

7. Kunna beräkna uppgifter med olika metoder (huvudräkning, uppställning)

 

8. Förstå vad division och multiplikation med tal mindre än ett innebär

s. 48-49

uppg: 1-14

uppg: 15-22

(uppg: 23-29)

 

 

s. 51-52

uppg: 1-11

uppg: 12-20

(uppg: 21-26)

37

Prioriteringsregler

 

 

 

Primtal

 

DUGGA 2

9. Kunna ordningen:

a) parantes

b) multiplik/division

c) addition/subtraktion

10. Begrepp jämn/udda, delbarhet, primtal, faktorträd

s. 54-56

uppg: 1-7

uppg: 8-12

(uppg: 13-16)

s. 58-59

uppg: 1-9

uppg: 10-15

(uppg: 16-18)

38

Avrundning

 

 

 

Överslagsräkning

 

11. Kunna avrunda korrekt till visst antal decimaler

 

12. Kunna metoder för överslagsräkning för samtliga räknesätt

s. 61-62

uppg:1-10

uppg: 11-16

(uppg: 17-22)

s. 64-65

uppg: 1-8

uppg: 9-15

(uppg: 16-22)

39

Repetition

 

 

Prov

Test

Basläger

(Höghöjd)

s. 68-69

s. 70-72

(s. 73-75)

 

s = sidor till boken Prio matematik 7       u= uppgift från sidan som ska lösas

Uppgifter

  • Dugga kap 2.5 - 2.9

  • Prov kapitel 2 TAL

Matriser

Ma
Matematik år 7-9

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sättgenom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerandesätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problem situationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
2
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt välfungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
3
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
4
föra och följa matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
5
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andramatematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: