Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartiklar

Skapad 2018-08-15 16:49 i Kungsklippeskolan Huddinge
Ett arbetsområde där man läser, samskriver och slutligen författar en egen debattartikel. Debattartikeln är en argumenterande text och genrekunskaperna man förvärvar här kan användas i andra liknande texter. Området innehåller en mall för artikeln samt olika arbetsmoment.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I höst är det val i Sverige. I samband med det kommer politiker och andra debattörer att skriva inlägg i våra dagstidningar och på andra ställen. Det ska vi också göra i det här arbetsområdet!

Innehåll

I höst är det val i Sverige. Tiden precis innan valet, som vi befinner oss i nu, brukar kallas för valrörelse och under den kommer både politiker, organisationer och privatpersoner att försöka göra sina röster hörda. Det kommer de bland annat att göra genom att skriva debattartiklar och det är precis det som vi också ska göra. Vi kommer att läsa flera artiklar ur tidningar och från webbsidor och titta på vad som är speciellt med argumenterande texter. Vi kommer också att reagera på det vi läser och diskutera texterna muntligt. Vi ska först pröva på att skriva insändare, vilket är en kortare variant på debattartikeln, för att sedan i slutet av arbetsområdet skriva en debattartikel som lämnas in och bedöms. Innan dess ska vi dessutom hinna med att ge respons på varandras texter, så att de blir så bra som möjligt!

På lektionerna kommer vi att tala om hur man presenterar en åsikt, eller som man också kan kalla det – sin tes. Vi ska sedan titta på hur man kan argumentera för den för att övertyga sina läsare om att man har rätt i frågan. Målet med den här typen av text är ju att påverka andra och genom att bli bättre på att argumentera i text har man större chans att göra sin röst hörd. Till vår hjälp kommer vi att ha artiklarna vi läser, vår lärobok och en mall för den slutgiltiga artikeln. Som vanligt kommer vi också att använda google classroom i vårt arbete.

Nu vässar vi pennan och argumenten!

/Henning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: