Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kurdiska planering åk 1-3

Skapad 2018-08-15 19:39 i Modersmålsskolan Helsingborg
Planering, i kurdiska för årskurs 1-3.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Under årskurs 1-3 arbetar vi mycket med att väcka nyfikenhet och språkglädje inför det kurdiska språket; vi ser på filmer, lär oss ramsor, sjunger kurdiska sånger, leker kurdiska lekar, pratar, lyssnar, skriver och läser.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

När vi arbetar med kurdiska under år 1 - 3 i skolan kommer du att få träna på och lära dig:

-- att säga kurdiska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag, t.ex. skolan, hem, min familj, fager, min plats osv..
--att prata  kurdiska med dina klasskamrater

--att lyssna på kurdiskt tal med hjälp av hörförståelseövningar, film, musik och din lärare.
--enkla ramsor, sånger, dramatiseringar och spel.
--enkla instruktioner och beskrivningar
--enkla presentationer.
--att läsa och förstå ord och enkel text .
--att skriva enkla  kurdiska ord och fraser.

--Vi kommer att dokumentera i våra mappar.

.

Arbetssätt och material

Vi kommer att jobba med:

 • individuellt/i  par arbete.
 • tyst och hög läsning
 • sammanfattningar, samtal och diskussion om det vi har läst

Material:

 • sagor
 • faktatexter
 • bilder/ foto
 • film
 • dator/Ipad.

Min lärare kommer att bedöma

Din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i

 • att säga  kurdiska ord, fraser och meningar
 • att prata kurdiska med dina klasskamrater
 • att lyssna på kurdiskt tal
 • att delta i enkla ramsor och sånger
 • att läsa och skriva enkla  kurdiska ord/ meningar/texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
kurdiska matris 1-3

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Lyssna och förstå t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse
 • En
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t.ex. hälsningsfraser,
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår t.ex. enkla samtal och dialoger som handlar om saker och ämnen som du känner till eller varit med om tidigare. (ev. kopplat till bilder)
Förstår t.ex. enkla berättelser som handlar om något bekant ämne som du känner igen. (ev. kopplat till bilder)
TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Talar så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
 • En
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång, rim och ramsor.
Använder enkla ord och meningar som man övat in. Använder dem i mycket kända situationer som du varit med om tidigare.
Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser -.
Använder kända ord, fraser och meningar. Sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SAMTALA (kommunicera, interagera)
Föra en dialog med andra genom att besvara, ställa frågor samt berätta om något.
 • En
 • En
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor,
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser,
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser,
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att ställa och besvara frågor eller berätta om något inom kända ämnesområden och situationer.
LÄSA OCH FÖRSTÅ TEXT (förstå och tolka)
Läsa och förstå enkel text , t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
 • En
Läser och förstår enstaka väl kända ord kopplat till bilder Behöver hjälp med att läsa och uttala det för att förstå dem.
Läser och förstår enstaka väl kända ord, Behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder.
Läser och förstår enstaka väl kända ord och/eller enkla meningar
Läser och förstår enkla ord och meningar inom kända ämnesområden och situationer. (saker och händelser du känner till)
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Skriva så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
 • En
Skriver av enkla ord kopplat till bilder.
Skriver enkla ord kopplat till bilder,
Skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder
Skriver mycket enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar
LÖSA PROBLEM (språklig strategi)
Hur man kan lösa situationen för att förstå och själv kunna uttrycka sig t.ex. upprepa, annat ord, gissar av sammanhanget, ordbok, kroppsspråk.
 • En
Om du inte förstår eller andra inte förstår dig försöker du säga det igen eller fråga.
Om du inte förstår försöker du gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder. Använder t.ex. bilder eller kroppsspråket för att försöka förklara vad du menar.
Om du inte förstår försöker du gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder eller få personen att säga det igen. Använder bilder eller kroppsspråket för att försöka förklara vad du menar.
Om du inte förstår eller kan göra dig förstådd försöker du lösa det på ett bra sätt utifrån situationen, t.ex. titta på bilder, kroppsspråk, slå upp ordet, eller fråga igen.
REFLEKTERA
Samtala och resonera kring t.ex. vardagslivet, levnadssätt, lekar, fritidsaktiviteter och musik i andra kurdisktalande länder, samt jämföra med egna erfarenheter.
 • En
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra kurdiskatalande länder. Ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra kurdlsktalande länder. Ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser utifrån saker du själv varit med om.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra kurdlsktalande länder. Berättar om och ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån saker man själv varit med om eller känner till.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra kurdisktalande länder. Berättar om och ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån saker man själv varit med om eller känner till. Ger konkreta exempel på likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: