👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 ht-18

Skapad 2018-08-15 21:21 i Skuttunge skola Uppsala
Grundskola 3 Matematik
Matematik är mer än att bara räkna i boken så därför kommer bokens uppgifter att varvas med bland annat genomgångar, uppgift i grupp samt pratövningar.

Innehåll

I detta kapitel ska du träna på att: 

- Göra tiotalsövergångar

- Räkna med addition och subtraktion 

- Använda talföljder 

- Storleksordna tal 

- Göra uppställningar i addition och subtraktion samt använda minnessiffra och växla

- Lösa problemlösningsuppgifter 

 

ARBETSSÄTT:

- Genomgångar i helkass och i grupp

- Räkna i boken

- Gruppuppgifter t.ex. spel eller pratövningar 

 

BEDÖMNING: 

- Formativt under arbetets gång genom att vi lärare går runt och stämmer av genom frågor och att eleverna får visa vad de kan både muntligt och skriftligt. 

- Summativt i slutet av kapitlet genom "Vad har jag lärt mig?"

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 1-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Huvudräkning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Skriftliga räknemetoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Likheter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.