Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 ht-18

Skapad 2018-08-15 21:21 i Skuttunge skola Uppsala
Grundskola 3 Matematik
Matematik är mer än att bara räkna i boken så därför kommer bokens uppgifter att varvas med bland annat genomgångar, uppgift i grupp samt pratövningar.

Innehåll

I detta kapitel ska du träna på att: 

- Göra tiotalsövergångar

- Räkna med addition och subtraktion 

- Använda talföljder 

- Storleksordna tal 

- Göra uppställningar i addition och subtraktion samt använda minnessiffra och växla

- Lösa problemlösningsuppgifter 

 

ARBETSSÄTT:

- Genomgångar i helkass och i grupp

- Räkna i boken

- Gruppuppgifter t.ex. spel eller pratövningar 

 

BEDÖMNING: 

- Formativt under arbetets gång genom att vi lärare går runt och stämmer av genom frågor och att eleverna får visa vad de kan både muntligt och skriftligt. 

- Summativt i slutet av kapitlet genom "Vad har jag lärt mig?"

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 1-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Huvudräkning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Skriftliga räknemetoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Likheter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: