Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik

Skapad 2018-08-16 08:08 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 9 Slöjd
Syftet är att utveckla skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Innehåll

Centralt innehåll:  Handverktyg, redskap och maskiner, hur de används 

                             på ett säkert och ändamålsenligt sätt.                                                              

                             Utvecklade former av hantverkstekniker, lappteknik och 

                             begrepp som används i samband med denna.

                             Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och

                             arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas

                             till matematiska beräkningar.

                             Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, fram-   

                             ställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen

                             samverkar och påverkar resultatet.

                             Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och

                             resultatet.

 

Arbetssätt:            Efter genomgång om arbetsområdets innehåll av läraren,

                             arbetar eleverna praktiskt. Sedan gör eleverna en skriftlig

                             dokumentation. Läraren coachar eleverna framåt.                                                                                                  

 

Bedömning:         Du kan skapa saker i olika material med hjälp av 

                            instruktioner.

                            Du kan använda verktyg, redskap och maskiner som 

                            fungerar i slöjdarbetet.

                            Du kan välja arbetssätt och anpassa det till kvalitén, miljön,

                            och målet med slöjdarbete. Du motiverar dina val.

                            Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp material som

                            finns för att inspirera till skapande.

                            Du kan testa hur olika material och tekniker kan användas

                            tillsammans. Du tar hänsyn till sakernas utseende och hur 

                            de fungerar.

                            Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjd-

                            arbete går framåt.

                            Du kan ge omdömen om hur du har arbetat och använder o

                            ord och uttryck från slöjden. Du beskriver hur utseende och

                            kvalité på det du har skapat hänger ihop med hur det 

                            fungerar. 

                            Du kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Du diskuterar

                            på ett sätt hur detta hänger ihop med dina erfarenheter och

                            med trender och traditioner i olika kulturer.   

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: