Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RE Etik & Moral

Skapad 2018-08-16 08:46 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 7 Religionskunskap
Vi kommer att diskutera etik & moral, alltså hur man uppfattar vad som är rätt och fel, de närmaste fem veckorna.

Innehåll

Vad är etik & moral? Vad eller vem bestämmer vad som är rätt eller fel? 

Vi kommer att gå igenom etiska begrepp och lära oss om olika etiska modeller samt diskutera olika dilemman utifrån dessa. 

Ni kommer att få göra en examinationsupgift baserat på en film: "pay it forward" (sv. skicka vidare) vilken innehåller en uppsjö av etiska dilemman att frossa i.

Centralt innehåll

 

  • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

 

 

 

 

Uppgifter

  • Pay it forward

Matriser

Re
"Etik och moral", religionskunskap

F
E
C
A
Ny aspekt
  • Re
  • Re  7-9
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskraven för betyget E
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. .
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: