Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk-Gammalt blir nytt!

Skapad 2018-08-16 08:57 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Återbruk av textilier och trämaterial, åk. 4-6
Grundskola 4 – 6 Slöjd
ÅTERBRUK Ta något gammalt och gör något nytt! Din uppgift är att arbeta med återbruk d.v.s. att återanvända "gammalt" material te.x T-shirt och/eller dina gamla jeans. Du får skapa något nytt av t.ex. gamla lakan, gamla t- shirts, slipsar, jeans. Du använder dig av din fantasi och kreativitet samtidigt som du lär dig att arbeta för hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

Ge elever insyn i vilka möjligheter som finns i att återvinna material och ge dem en personlig prägel. Samt att ge eleverna en chans att använda sig av de tekniker de redan lärt sig samt att de får möjlighet att lära sig nya tekniker.

Undervisning - Så här ska vi arbeta

Vi startar arbetsområdet med att prata om varför vi arbetar med återbruk, hur vi kan göra för att minska negativ miljöpåverkan.

Vi ser på film om hur återbruk kan spara på miljön.

Vi tittar på olika arbeten för att få inspiration.

Eleverna tar med material att arbeta med hemifrån.

Eleverna planerar sitt arbete utifrån egna idéer (gör en planering med skiss) och material samt med hjälp av filmer och idéer från internet.

Bedömning - Det här ska eleven kunna

Eleven ska kunna:

Visa förståelse varför vi arbetar med återbruk. Det visar du genom att ha varit med på genomgångarna och gjort en skriftlig utvärdering  när uppgiften är avslutad.

Planera och genomföra ett arbete utifrån det material och inspiration som finns och gärna efter egen idé.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd åk 5-6

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material och sådant som du själv har sökt upp.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: