Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Bärnstenen 2018-2019

Skapad 2018-08-16 09:07 i Lundsgårds förskola Halmstad
Förskola
Vision Utifrån barnens intressen och förförståelse skapar vi en verksamhet baserad på upplevelser där inflytande, utveckling/lärande samt normer och värden bildar en helhet.

Innehåll

I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för barnen att utvecklas mot läroplanens samtliga mål. Projekt är ett verktyg i detta arbete.

Vårt Projekt

 Här är jag

 

Varför har vi valt detta projekt

Förra läsåret hade vi detta tema och eftersom barnen visade stort intresse så väljer vi att fortsätta och fördjupa oss i ämnet ett år till.

Genom att utgå från det som ligger nära barnet t.ex. var jag bor, min familj, vad jag heter osv. så kan vi beröra många delar i läroplanen samt att barnen relaterar till detta och kan sätta in den nya kunskapen i ett relevant sammanhang,

Ex. på områden vi kan beröra:

 • Vårt namn- bokstäver och ljud
 • Kroppen - kroppsdelar och hur den fungerar
 • Längd och mäta
 • Våra hus, var vi bor- orientera sig samt berätta för varandra
 • Vem bor i mitt hus - Min familj
 • Göra nya självporträtt

 

 

Introducering av projektet

Vi har ritat upp en figur där vi tillsammans benämnde de olika kroppsdelarna. Vi har också sprungit och pratat om hur det känns i kroppen och vad som händer. Detta var en repetition av det vi upptäckte förra terminen. Nalle har varit här och vi har pratat om våra kroppsdelar, var de sitter och vad de heter.

Vi går på promenad och tar kort på barnens hus. När vi kommer tillbaka till avdelningen tittar vi på fotot tillsammans och barnet får berätta och visa för oss andra.

 

 

 

Under arbetet med vårt projekt utgår vi kontinuerligt från barnens tankar och intresse. Vi skriver reflektionsprotokoll veckovis där vi reflekterar kring det som skett och hur vi arbetar vidare.

Reflektionsprotokollen är pedagogernas arbetsmaterial, vårdnadshavare kommer att kunna följa verksamheten i Lärloggen.

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Främjande och förebyggande arbete utifrån Diskrimineringsgrund samt kränkande behandling

 • Eget identifierat utvecklingsområde avdelning/enhet (Måste inte vara kopplat mot projekt

 • Målområde Undervisning och Utbildning

 • Målområde Matematik

 • Målområde Språk

 • Översiktsbild Målområden

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: