Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges styrelseskick

Skapad 2018-08-16 09:16 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vi ska under de närmsta veckorna arbeta med Sveriges styrelseskick. Vi kommer att lägga fokus på politiska ideologier, riksdagspartierna, hur valet går till samt Sveriges riksdag, regering, landsting och EU.

Innehåll

Detta ska vi arbeta med:

 • Demokrati
 • Hur ett val går till
 • Politiska Ideologier
 • Sveriges riksdagspartier
 • Riksdagens arbete
 • Regeringens arbete
 • Landsting
 • EU

 Vi kommer att läsa texter, se på film, ha gemensamma genomgångar, diskussioner och arbeten på grupp- och individnivå.

Uppgifter

 • Sh-Så styrs Sverige

 • Sh-Socialism

 • Sh-Socialism

 • Sh-Socialism

 • SH-Socialism

 • SH-Konservatism

 • Sh-Konservatism

 • Sh-Konservatism

 • Sh-Liberalism

 • Sh - Prov Demokrati

 • SH-Prov Sveriges Riksdag/Regering

 • Så styrs Sverige/Begrepp

 • SH - Så styrs Sverige

 • SH-Ideologier/Partier

 • SH-Ideologier/Partier

 • Sh-Prov Riksdag/Regering

 • Sh-Riksdag/Regering

 • Sh-Prov Riksdag/Regering

 • Sh-Så styrs Sverige

 • SH-Så styrs Sverige

 • Sh-Så styrs Sverige

 • SH-Ideologier/Partier

 • SH-Prov Sveriges Riksdag och Regering

 • Sh-Så styrs Sverige/Begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Kunskapskrav Samhällskunskap

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: