Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Malstenen 2018-2019

Skapad 2018-08-16 09:35 i Lundsgårds förskola Halmstad
Förskola
Vision Utifrån barnens intressen och förförståelse skapar vi en verksamhet baserad på upplevelser där inflytande, utveckling/lärande samt normer och värden bildar en helhet.

Innehåll

I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för barnen att utvecklas mot läroplanens samtliga mål. Projekt är ett verktyg i detta arbete.

Mamma Mu och Kråkan

Varför har vi valt detta projekt

Utifrån förra verksamhetsberättelsen såg vi, pedagoger, att vi inte fick med oss alla delar ur läroplanen, framförallt naturvetenskap och teknik, som en del i den vardagliga verksamheten. Vi såg även ett intresse och nyfikenhet hos barnen för experiment, men också kring Mamma Mu- böckerna. Mamma Mu och Kråkan hjälper oss att bli medvetna om naturvetenskap och teknik.

Introducering av projektet

För att väcka barnens nyfikenhet började vi med att klistra upp fotspår på golvet, vilka hade varit och besökt oss under natten? I Malstenens brevlåda låg ett brev, vem kunde det vara ifrån? Avsändarna gav barnen ledtrådar om vilka de kunde vara och barnen fick leta upp djuren. Vi samtalade med barnen om vilka det är och vi kom in på hur djuren bor och vad de äter. Vi tog en promenad till skogen tillsammans med Mamma Mu och Kråkan för att samla pinnar till kråkans bo.

Barnens intresse och nyfikenhet får visa vägen för detta projekt.

 

 

Under arbetet med vårt projekt utgår vi kontinuerligt från barnens tankar och intresse. Vi skriver reflektionsprotokoll veckovis där vi reflekterar kring det som skett och hur vi arbetar vidare.

Reflektionsprotokollen är pedagogernas arbetsmaterial, vårdnadshavare kommer att kunna följa verksamheten i Lärloggen.

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Främjande och förebyggande arbete utifrån Diskrimineringsgrund samt kränkande behandling

  • Eget identifierat utvecklingsområde avdelning/enhet (Måste inte vara kopplat mot projekt

  • Målområde Undervisning och Utbildning

  • Målområde Matematik

  • Målområde Språk

  • Översiktsbild Målområden

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: