Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela gitarr eller keyboard och musikens olika delar

Skapad 2018-08-16 09:46 i Dalhemsskolan Helsingborg
Vi ska lyssna på många olika traditionella och moderna musikstycken från olika länder. Du ska träna på att höra - vilket instrument eller om det är sången som har melodin - några av instrumenten som kompar - vilka olika delar som ingår i låten Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov Du kommer att spela - ackord på keyboard eller gitarr - en basstämma till en låt - slagverksstämma till olika låtar Ditt spelande kommer att betygsättas under lektionstid när du tränat flera veckor.
Grundskola 8 Musik

Centrala mål:

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband. - Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Innehåll

Avsnitt 1

Viktiga ord att träna på till provet

Form

De allra flesta musikstycken/låtar är indelade i mindre delar. När man pratar om dessa mindre delar så talar man om stycket/låtens form. I pop- och rockmusik talar man mest om följande delar.

Intro

Inleder låten, oftast bara instrument och ganska kort. Finns inte alltid med. 

Vers

Kommer flera gånger i låten, innehåller sång och har olika text i de olika verserna men samma melodi. Versens funktion är att föra händelseförloppet i texten eller historien framåt. Versens innehåll förbereder texten i refrängen

Brygga

Den oftast mycket korta del som kan komma mellan versen och refrängen och  som syftar till att bygga upp energin inför refrängen, t ex några trumslag. Finns inte alltid med. 

Refräng

Förekommer flera gånger i låten,  samma text och samma melodi i alla refrängerna för att man ska komma ihåg den. Refrängen ska gärna innehålla en "hook" - en krok. En bra "refräng-hook" gör att lyssnaren känner igen, kommer ihåg och förhoppningsvis gillar låten. Sångens titel är ofta hämtat ur refrängens text.

Mellanspel/Melltro

Kan förekomma noll till flera gånger, oftast instrumental (kan vara likadant som introt), kommer gärna efter refrängen inför nästa vers.

 

Stick

Kommer en bit in i låten och låter annorlunda  (sticker ut) för att få variation.  Sticket sjungs (om någon spelar melodin är det ett solo).  Sticket är ofta lugnare än låten i övrigt. 

Solo

Kommer ofta i samband med eller istället för sticket en bit in i låten. Är till för att förnya och höja intensiteten i låten och är också ett sätt för en person att visa hur skicklig hen är på att spela gitarr, keyboard eller någon annat instrument. Det finns nästan alltid komp till solisten, men om en trummis är solist kan han ibland spela alldeles själv. 

 Outro

Förekommer bara en gång, i slutet av låten, oftast bara instrument. 

En variant på outro är ”fade out” där musiken – oftast refrängen – spelas om och om igen, svagare och svagare

Uppgifter

  • Lyssningsuppgift Adele

  • Lyssningsuppgift Adele

  • Lyssningsuppgift Adele

  • Lyssningsuppgift 8B

  • Lyssningsuppgift - Africa

  • Lyssningsuppgift Adele

  • Lyssningsuppgift

Matriser

Mu
Musikbetygskriterier

Ännu inte godkänd
E
C
A
SPELA
basstämma med
Ännu inte godkänd
viss tajming
relativt god tajming
god tajming
SPELA
slagverks- stämma med
Ännu inte godkänd
viss tajming
relativt god tajming
god tajming
KOMPA
på ett ackord -instrument och byter då ackord med
Ännu inte godkänd
visst flyt
relativt gott flyt
gott flyt
SPELA
på något instrument i någon genre med fungerande TEKNIK och passande KARAKTÄR
Ännu inte godkänd
i viss mån
i relativt hög grad
i hög grad
URSKILJA o JÄMFÖRA
musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer och olika instrument och instrument-grupper samt beskriva deras funktion i olika sammanhang
Ännu inte godkänd
i viss utsträckning och med viss säkerhet
i relativt hög utsträckning och med relativt god säkerhet
i hög utsträckning och med god säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: