Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 7, part 1

Skapad 2018-08-16 10:11 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
English 7, part 1 Weeks: 35 - 40

Innehåll

English 7, part 1

Content:

Verbal presentation

Written production

Rhetorical devices

Academic writing

 

Material:

Individual

Rhetorical devices, PDF

 

Assignments:

1) My possible future (individual presentation)

2) My possible future, including rhetorical devices (written text)

Uppgifter

 • My possible future; Individual presentation

 • My possible future, including rhetorical devices

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.
  Eng  -
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.
  Eng  -
 • Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.
  Eng  -
 • Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.
  Eng  -

Matriser

Eng
Engelska 7 ENGENG7

E
D
C
B
A
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med god precision, varierat, nyanserat, tydligt och välstrukturerat.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Eleven kan även formulera sig med flyt och god anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: