Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska höstterminen årskurs 2

Skapad 2018-08-16 10:13 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 2 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Lgr11).

Innehåll

Vad ska du lära dig?

I svenska ska du få öva på att: läsa, skriva, tala och att lyssna.

 

Läsa:

Observationspunkter

 • Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
 • Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.

Du ska visa att du kan

 • bokstavsljuden,
 • alla bokstäverna, stora och små, vad de heter och hur de ser ut,
 • läsa och är intresserad av att läsa,
 • ljuda, men oftast läser hela ord,
 • förstå det du läser och återberätta, ställa frågor och svara på frågor om det du läst och
 • förstå det du läser och skriva om det eller visa det på något annat sätt.

Skriva:

Observationspunkter

 • Jag kan skriva ord och korta texter.
 • Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.

Du ska visa att du kan

 • berätta något med en text,
 • skriva ord och enkel text, exempelvis brev, sagor, berättelser,
 • skriva text till en bild,
 • skriva med mellanrum mellan orden i en mening,
 • stava några vanliga ord,
 • skriva text med enkel handling och
 • skriva så att du själv och andra kan läsa vad det står.

Tala och lyssna:

Observationspunkter

 • Jag kan lyssna och återberätta.
 • Jag kan ge och följa en muntlig instruktion.

Du ska visa att du kan

 • lyssna på vad någon har att berätta och
 • återberätta,
 • följa en muntlig instruktion och
 • ge muntliga instruktioner.

 

 

Hur arbetar vi?

Läsa:

 • Läsuppdrag varje vecka.
 • Lästräning.
 • Använda oss av läsfixarna för att fördjupa vår läsförståelse.

Skriva:

 • Skriver texter gemensamt och enskilt. 
 • Skriva texter till bilder. 
 • Lära oss om olika textgenrer. 

Tala och lyssna:

 • Återberätta en händelse genom exempelvis bilder.

 

 

 

För vem eller vilka kan mina kunskaper vara värdefulla?

 

 

 

 

Bedömningssituationer

Hur kan du visa dina kunskaper?

Det du skapar

Observationer

Skolverkets Bedömningsstöd

Skolverket Nya språket lyfter.

DLS

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: