Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 2018/2019

Skapad 2018-08-16 10:18 i Skulltorps fritidshem Partille
Pedagogisk planering i matematik. Läromedlen: Mattesafari, Espresso etc ligger till grund för undervisningen.
Grundskola 1 Matematik

Att kunna matematik har vi nytta av hela livet.

Innehåll

Matematik

Grundläggande matematik för år 1.

Elevgrupp

År 1

Tid/tidsperiod

Fortlöpande under hela läsåret.

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Mål/ Delmål

 

Taluppfattning och talsanvändninig
- Att eleven kan ramsräkna från 0 - 100.
- Att eleven ska kunna skriva siffror och tal upp till 100.
- Att eleven kan berätta en räknesaga och kan skriva den med rätt matematikspråk.
- Att eleven kan visa att den förstår vad likhetstecknet betyder.
 
Algebra
- Att eleven kan använda likhetstecknet, större än och mindre än på rätt sätt, både muntligt och skriftligt.
- Att eleven kan ramsräkna med 2,5 och 10 skutt upp 100.
- Att eleven kan fortsätta att färdigställa ett mönster.

Geometri
- Att eleven i helklass, grupp och enskilt kan redovisa momenten i geometri.    
 
Sannolikhet och statistik
- Att eleven kan läsa av ett enkelt stapeldiagram.
 
Samband och förändring

- Att eleven förstår begreppen dubbelt och hälften.

Problemlösning
- Att eleven kan lösa elevnära problem med lämpligt räknesätt.    
 

Detta skall vi göra i skolan:

Vi skall forma siffror och träna på sambandet mellan siffra och antal.

Vi skall prata matte i stor grupp och enskilt med pedagog.

Vi skall arbeta med olika matteproblem.

Vi skall lära oss räkna med addition ( plus) och subtraktion ( minus)

Bedömning/detta ska vi bedöma

Vi kommer att bedöma dig på tre sätt:

 • Att du är delaktig och aktiv när vi arbetar tillsammans.
 • Att du kan visa att du har förstått.
 • Hur du löser dina uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: