Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2018-08-16 10:20 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Biologi NO (år 1-3)
Alla världens djur kan delas in i flera olika grupper, precis som växterna. Vi har t.ex. gruppen ryggradsdjur där alla djur med ryggrad finns. Inom gruppen ryggradsdjur hittar man flera undergrupper. En av de undergrupperna är däggdjur och det är den gruppen djur som vi människor tillhör. Vet du vad som är typiskt för ett däggdjur? På jorden har vi flera andra typer av djur, tillexempel reptiler, fiskar och fåglar. Men visste du att 80 % av alla världens djur är insekter och utan våra insekter hade livet på jorden inte fungerat. Kan du komma ihåg varför?

Innehåll

Målen för detta arbetsområde är att du ska kunna:

 • Hur olika djur är grupperade och varför det är grupperade på det sättet.
 • Kunna namnen på de vanligaste djurgrupperna och några kännetecken för de största grupperna.
 • Hur några olika livscykler ser ut för olika djur.
 • Hur olika djur har anpassat sig till den miljön de lever i.

Följande begrepp ska du kunna:

 • Ryggradsdjur
 • Ryggradslösadjur
 • Däggdjur, fiskar, fåglar, reptiler, insekter
 • Rovdjur/ växtätare/ allätare
 • Art
 • Växelvarm/ jämnvarm
 • Anpassning
 • Naturligt urval
 • Föda
 • Fortplantning
 • Livscykel
 • Kännetecken/ egenskap
 • Förekomst

Hur visar du att du har nått målen?

 • Jag kan förklara och berätta om olika djurgrupper och berätta vad som är typiskt för dem, samt ge några exempel på vanliga arter i varje grupp.
 • Jag kan jämföra två olika djurgrupper och hitta några likheter och skillnader mellan dem och förklara varför det är så.
 • Jag kan ge exempel på hur ett djur anpassar sig efter omgivningen.
 • Jag har läst och arbetat med vetenskaplig fakta från olika källor.

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

 • Du kommer få ta del av fakta från filmer, texter och annat material.
 • Du kommer få möjlighet att öva och visa dina olika förmågor både skriftligt och muntligt.
 • Du kommer att få göra Venndiagram för att hitta likheter och skillnader.
 • Du kommer få skapa en bildserie för att visa hur ett djur kan anpassa sig efter miljön.

Följande förmågor ska vi arbeta med:

Analysförmågan

Du kommer att få öva på att visa att du kan se samband, ge exempel på jorden påverkar och är beroende av de olika djurgruppernas existens. Även disktuera hur de olika djurgrupperna är beroende av varandra, från minsta insekten till ett stort lejon. Du kommer få öva på och visa att du kan redogöra för naturens samband, orsaker och konsekvenser. Detta kommer du att visa genom att bygga dina resonemang på vetenskaplig fakta och den kunskap du fått ta del av.

 

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan samtala och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med kamrater.


Begreppsförmåga

Du ska visa att du kan olika naturvetenskapliga begrepp och vad de betyder, samt att använda dem i sitt sammanhang.


Metakognitiva förmågan - Att reflektera kring sitt eget lärande

Du kommer få använda dig av själv- och kamratbedömning, detta för att öva på att bedöma ditt egna och andras resultat. Du kommer få träna dig på att testa dig fram - pröva och ompröva dina tankar allteftersom du tar del av dina kamraters tankar och åsikter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Djur

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven ger någon enkel förklarning till hur djur anpassar sig till sin miljö.
Eleven ger några förklarningar med några biologi begrepp i till hur djur anpassar sig till sin miljö.
Eleven ger flera förklaringar med flera biologi begrepp i till hur djur anpassar sig till sin miljö.
Elevens kunskaper om biologiska sammanhang och användning av biologins begrepp.
Eleven använder några biologi begrepp och hittar några likheter och skillnader mellan två djurgrupper.
Eleven använder flera biologi begrepp och hittar flera likheter och skillnader mellan två djurgrupper.
Eleven använder många biologi begrepp och hittar många relevanta likheter och skillnader mellan två djurgrupper och kan förklara några av likheterna eller skillnaderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: