Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 6 - övergripande planering

Skapad 2018-08-16 10:21 i Rättviksskolan Rättvik
En sammanfattande LPP som beskriver hur vi arbetar med och bedömer kursplanens samtliga förmågor inom moderna språk - franska.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Att lära sig ett språk innebär att öva upp sin förmåga att tala språket, skriva språket, höra och läsa språket. Även om vi vissa perioder intensifierar arbetet kring en viss förmåga, arbetar vi varje vecka med samtliga förmågor. Exempelvis övar vi hörförståelse genom att lyssna på texter på franska, men vi läser samtidigt med i boken, samtalar om innehållet samt skriver text i anslutning. Eftersom repetition är kunskapens moder så har vi varje vecka läxa. Lärare: Lisa Jacobs - lisa.jacobs@rattvik.se

Innehåll

Bonjour et Bienvenue! Hej och välkomna till Franska år 6!     

Syftet med språkundervisningen från kursplanen

Vi arbetar varje vecka med de fem syftesmålen, som finns kopplade här nedan:

Arbetsformer

 • Läsa, översätta och samtala eller skriva om texter av olika slag
 • Lyssna på dialoger, nyheter, filmer, böcker och annat ljudmaterial och samtala eller skriva om det
 • Skriva olika slags texter, med olika syfte, t.ex. för att berätta och informera
 • Berätta och samtala såväl förberett som spontant utifrån olika uppdrag, olika syften och med utgångspunkt i olika inspirationskällor
 • Spontana rollspel och förberedda dialoguppspelningar
 • Öva grammatiska strukturer, för att förtydliga och berika vår kommunikation
 • Samtala om franskspråkiga samhällen och och kultur, våra erfarenheter från möten med franskspråkig kultur, samt jämföra med vårt eget samhälle och vår kultur.

Bedömning

Hörförståelse, läsförståelse och skrivande bedöms under terminens gång genom:

- hörförståelse - dialoger och text
- läsförståelse - dialoger, text, menyer och reklam mm.
- textskrivning - beskrivningar, information skrivande till bildserier

Den muntliga förmågan bedöms genom: 

- förberett tal, till exempel att återberätta något vi hört eller sett/ läst.
- muntliga par- eller helklassövningar under lektionstid, samtala, berätta för varandra, beskriva olika saker
- samtal med mig under lektionstid om vardagliga saker.
- rollspel och dialoger, som spelas upp eller spelas in.

Arbetsområden

Efter läsårets slut ska du ha ökat din förtrogenhet med följande områden inom franska språket:
 • Hälsningsfraser
 • Färger
 • Djur
 • Berätta vad du gillar/inte gillar
 • Räkna till 20
 • Veckans dagar
 • Tidsuttryck
 • Namn på sporter
 • Beställa på restaurang
 • Realia Sverige på franska
 • Realia Platser i Frankrike och fransk film

 

 

Chantez! Sjung!

Uppgifter

 • FR - Läxa v. 11 Il/Elle

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: