Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för dagliga situationer ht 18- Österäng, Teaterkullen, Linehed, Graniten

Skapad 2018-08-16 10:33 i Österängs förskola Halmstad
Halmstads mall för Pedagogisk planering kring dagliga situationer
Förskola
Uppdaterad mall för Planering för dagliga situationer

Innehåll

Välkomnande vid öppning/ under dagen

Måltider

Frukost

Lunch

Mellanmål

Lek

Tambur vid in- och utgång

Utevistelse

Vila/ lugn/ avslappning

Aktiv Läsning

Hemgång och avsked

Projekt och tema

 

Vår syn på kunskap synliggörs i hur vi arrangerar miljöer/ situationer/ relationer som möjliggör

  • Det kompetenta barnet
  • Barns inflytande
  • Vårdnadshavares involvering
  • Kreativitet och de hundra språken
  • Att lära tillsammans och av varandra
  • Nyfiket/ lustfyllt/ utmanande och utforskande aktiviteter och lärande
  • Variation i arbetsformer
  • Olika gruppkonstellationer

Situation; Välkomnande vid öppning och under dagen

Syfte:

Det här vill vi att barnen ska få möjlighet att utforska/ upptäcka/ uppleva/ lära:

Skriv här

 

Hur

Så här gör vi/ undervisar vi:

Skriv här

LPFÖ 98/16

Normer och värden/ Utveckling och lärande/ Barns inflytande

Skriv här

 

Dokumentation och utvärdering:

Vad? När? Hur?

Skriv här

Situation; Måltider

Syfte:

Det här vill vi att barnen ska få möjlighet att utforska/ upptäcka/ uppleva/ lära:

Skriv här

 

Hur

Så här gör vi/ undervisar vi:

Skriv här

LPFÖ 98/16

Normer och värden/ Utveckling och lärande/ Barns inflytande

Skriv här

 

Dokumentation och utvärdering:

Vad? När? Hur?

Skriv här

Situation; Frukost

Syfte:

Det här vill vi att barnen ska få möjlighet att utforska/ upptäcka/ uppleva/ lära:

Skriv här

 

Hur

Så här gör vi/ undervisar vi:

Skriv här

LPFÖ 98/16

Normer och värden/ Utveckling och lärande/ Barns inflytande

Skriv här

 

Dokumentation och utvärdering:

Vad? När? Hur?

Skriv här

 

Lunch

Syfte:

Det här vill vi att barnen ska få möjlighet att utforska/ upptäcka/ uppleva/ lära:

Skriv här

 

Hur

Så här gör vi/ undervisar vi:

Skriv här

LPFÖ 98/16

Normer och värden/ Utveckling och lärande/ Barns inflytande

Skriv här

 

Dokumentation och utvärdering:

Vad? När? Hur?

Skriv här

 

Mellanmål

Syfte:

Det här vill vi att barnen ska få möjlighet att utforska/ upptäcka/ uppleva/ lära:

Skriv här

 

Hur

Så här gör vi/ undervisar vi:

Skriv här

LPFÖ 98/16

Normer och värden/ Utveckling och lärande/ Barns inflytande

Skriv här

 

Dokumentation och utvärdering:

Vad? När? Hur?

Skriv här

Lek

Syfte:

Det här vill vi att barnen ska få möjlighet att utforska/ upptäcka/ uppleva/ lära:

Skriv här

 

Hur

Så här gör vi/ undervisar vi:

Skriv här

LPFÖ 98/16

Normer och värden/ Utveckling och lärande/ Barns inflytande

Skriv här

 

Dokumentation och utvärdering:

Vad? När? Hur?

Skriv här

Tambur, vid in- och utgång

Syfte:

Det här vill vi att barnen ska få möjlighet att utforska/ upptäcka/ uppleva/ lära:

Skriv här

 

Hur

Så här gör vi/ undervisar vi:

Skriv här

LPFÖ 98/16

Normer och värden/ Utveckling och lärande/ Barns inflytande

Skriv här

 

Dokumentation och utvärdering:

Vad? När? Hur?

Skriv här

Utevistelse

Syfte:

Det här vill vi att barnen ska få möjlighet att utforska/ upptäcka/ uppleva/ lära:

Skriv här

 

Hur

Så här gör vi/ undervisar vi:

Skriv här

LPFÖ 98/16

Normer och värden/ Utveckling och lärande/ Barns inflytande

Skriv här

 

Dokumentation och utvärdering:

Vad? När? Hur?

Skriv här

Vila/Lugn/Avslappning

Syfte:

Det här vill vi att barnen ska få möjlighet att utforska/ upptäcka/ uppleva/ lära:

Skriv här

 

Hur

Så här gör vi/ undervisar vi:

Skriv här

LPFÖ 98/16

Normer och värden/ Utveckling och lärande/ Barns inflytande

Skriv här

 

Dokumentation och utvärdering:

Vad? När? Hur?

Skriv här

 

Aktiv läsning

Syfte:

Det här vill vi att barnen ska få möjlighet att utforska/ upptäcka/ uppleva/ lära:

Skriv här

 

Hur

Så här gör vi/ undervisar vi:

Skriv här

LPFÖ 98/16

Normer och värden/ Utveckling och lärande/ Barns inflytande

Skriv här

 

Dokumentation och utvärdering:

Vad? När? Hur?

Skriv här

Hemgång och avsked

Syfte:

Det här vill vi att barnen ska få möjlighet att utforska/ upptäcka/ uppleva/ lära:

Skriv här

 

Hur

Så här gör vi/ undervisar vi:

Skriv här

LPFÖ 98/16

Normer och värden/ Utveckling och lärande/ Barns inflytande

Skriv här

 

Dokumentation och utvärdering:

Vad? När? Hur?

Skriv här

 

Projekt/Tema

Syfte:

Det här vill vi att barnen ska få möjlighet att utforska/ upptäcka/ uppleva/ lära:

Skriv här

 

Hur

Så här gör vi/ undervisar vi:

Skriv här

LPFÖ 98/16

Normer och värden/ Utveckling och lärande/ Barns inflytande

Skriv här

 

Dokumentation och utvärdering:

Vad? När? Hur?

Skriv här

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: