Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5 - Fyra räknesätt

Skapad 2018-08-16 11:05 i Söderskolan Falkenberg
Fyra räknesätt
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska känna dig säker på de fyra räknesätten, vilka samband som finns mellan dem samt olika begrepp inom området.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att

- lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-1000.

- lösa multiplikation med jämna 10-tal och 100-tal

- lösa multiplikation med ental i algoritmer

- kunna multiplikationstabellerna 1-10

- lösa divisionsuppgifter med kort division både utan och med minnessiffra

Dina kunskaper bedöms i olika uppgifter, i kamratbedömningen, i redovisning, ett test och i din formativa bedömning.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer träna begrepp tillsammans. Det kommer presenteras olika metoder och strategier för att göra beräkningar med de fyra räknesätten, t.ex. överslagsräkning, huvudräkning, algoritmer. Vi arbetar med självbedömning och kamratbedömning. Du kommer få redovisa hur du löser en uppgift, för en kompis.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: